Tekst, który może pojawić się w teście, ma swoją strukturę, bo każdy tekst prozatorski ją posiada. Wszystkie elementy są ważne, a wspólnie tworzą mały świat, prawie niezależny od prawdziwego.

Do elementów świata przedstawionego należą:

  • Zdarzenie (jest najmniejszą cząstką utworu epickiego, obejmującą jeden określony moment w życiu bohatera),
  • czas,
  • przestrzeń (miejsce zdarzeń),
  • fabuła (ciąg zdarzeń),
  • bohater główny,
  • bohaterowie poboczni.

Wątek to ciąg różnych zdarzeń, który prowadzi do jakiegoś celu. Taki ciąg jest połączony osobą bohatera (lub bohaterów) i zawsze układa się w porządku przyczynowo-skutkowym.

Rozróżniamy:

  • wątek główny (układ zdarzeń związanych z głównym bohaterem),
  • wątki poboczne (związane z postaciami drugoplanowymi).

Wątki wchodzą w skład akcji (zawiązanie akcji, rozwinięcie i rozwiązanie – finał).

Wszystkie te elementy są budulcem fabuły (cały zasób zdarzeń w świecie przedstawionym).

Narracja jest podstawową formą wypowiedzi w utworach epickich (pamiętajmy o narratorze – opowiadaczu).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Konstrukcja tekstu prozatorskiego TEST