Konstrukcja tekstu prozatorskiego TEST

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem

 

1. W powieści Quo vadis wątek Winicjusza i Ligii jest:

A. wątkiem pobocznym
B. wątkiem podrzędnym wobec wątków głównych
C wątkiem głównym
D. żadna z tych możliwości

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………

2 . Uszereguj wyrazy według znaczeń – od najbardziej ogólnego do najbardziej szczegółowego: wątek, fabuła, akcja, zdarzenie.

l. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………

3. Określ elementy świata przedstawionego w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza.

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………

 

Konstrukcja tekstu prozatorskiego TEST – odpowiedzi

1. C;
2.
1. fabuła,
2. akcja,
3. wątek,
4. zdarzenie.
3.
Czas akcji Krzyżaków:
Wydarzenia rozgrywają się na przełomie XIV i XV wieku.
Miejsce akcji powieści:
Tereny Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz tereny zajęte przez zakon krzyżacki.
Wymienione miejscowości: Tyniec, Kraków, Sieradz, Płock, Szczytno, Malbork, Spychowo, Bogdaniec, okolice Grunwaldu.
Bohaterowie fikcyjni pierwszoplanowi:
Zbyszko z Bogdańca, Maćko z Bogdańca, Jurand ze Spychowa, Danusia Jurandówna, Jagienka, Zych ze Zgorzelic, ksiądz Kaleb, Hlawa
Bohaterowie fikcyjni drugoplanowi: dworzanie i dwórki, służba, polscy rycerze, Krzyżacy
Bohaterowie historyczni:
Władysław Jagiełło – wielki książę litewski i król polski. Razem z księciem Witoldem w 1410 r. pokonał pod Grunwaldem Krzyżaków.
Anna Danuta – siostra Witolda, żona księcia Janusza Mazowieckiego
Janusz I – książę mazowiecki
Konrad von Jungingen i Ulrich von Jungingen – wielcy mistrzowie krzyżaccy
Zawisza Czarny – polski rycerz
Wydarzenia fikcyjne:
Historia miłości Zbyszka i Danuśki – śluby złożone
przez Zbyszka i kłopoty, które miał z tego powodu,
porwanie Danusi przez Krzyżaków, jej poszukiwania i śmierć z wycieńczenia. Uwięzienie i okaleczenie Juranda. Ślub Zbyszka z Jagienką.
Wydarzenia historyczne:
Śmierć królowej Jadwigi, stosunki polsko-krzyżackie, przygotowania do wojny i przebieg bitwy pod Grunwaldem.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c170-teoria-literatury/c171-teoria-literatury/3-jak-skonstruowany-jest-tekst-prozatorski