Prawda i fikcja w tekście TEST

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem

1. Które z książek zalicza się do literatury faktu?

a) Quo vadis
b) Krzyżacy
c) Kamienie na szaniec
d) Potop

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Uporządkuj postacie:

a) Historyczne: b) Fikcyjne:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. ………………………………………………………….

Jacek Soplica, Napoleon, ksiądz Kordecki, Rudy, Telimena, Zagłoba, Władysław Jagiełło, Maćko
z Bogdańca, Zawisza Czarny, Danusia Jurandówna.

3. Fikcja literacka jest cechą:

a) dzieł dokumentalnych
b) beletrystyki
c) literatury faktu
d) reportażu

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Jeśli w utworze rozgrywa się jakaś akcja (fabuła, ciąg zdarzeń), to znaczy, że:

a) Na pewno jest tam fikcja literacka.
b) Utwór nie może być zaliczony do literatury faktu.
c) Utwór może być zaliczony do literatury faktu, choć nie musi.
d) Utwór musi być beletrystyką.

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Porównaj ciąg zdarzeń

a) Akcja obejmuje:

– Rok 1812 – wojna Napoleona z Rosją
– Rok 1830 – powstanie listopadowe
– Rok 1863 – powstanie styczniowe

b) Akcja obejmuje:

– Przybycie młodzieńca do domu ze szkół
– Polowanie, grzybobranie
– Zajazd sąsiedzki

Który nazwiesz fikcyjnym, który historycznym?

a) ……………………………………………………………..
b) ……………………………………………………………..

6. Umieść na osi czasu tylko wydarzenia historyczne.

A. Bitwa pod Grunwaldem
B. Bitwa pod Warną
C. Obrona Jasnej Góry w walce ze Szwedami
D. Pojedynek Wołodyjowskiego z Kmicicem
E. Śmierć Romea i Julii
F. Bitwa o Anglię
G. Bitwa pod Legnicą

7. Fikcję można nazwać:

a) przeróbką innego tematu
b) wyrazem bliskoznacznym do „rzeczywistości”
c) rzeczywistością wymyśloną przez autora
d) aluzją literacką

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Spośród poniższych zdarzeń wybierz tylko te, które wiążą się z historią, i ustaw je chronologicznie:

A. Najazd Szwedów na Polskę, o którym opowiada Potop.
B. Zajazd szlachecki w Panu Tadeuszu.
C. Kłótnia o mur w Zemście.
D. Ofensywa Napoleona na Rosję, o której opowiada Pan Tadeusz.
E. Powstanie warszawskie opisane w Pamiętniku z powstania warszawskiego.
F. Pojedynek Miętusa z Syfonem w Ferdydurke.

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Które z wymienionych poniżej postaci istniały w historii naprawdę, a które są fikcyjne? Wpisz TAK lub NIE.

a) Jurand ze Spychowa ……………..
b) Władysław Jagiełło ……………..
c) Zawisza Czarny ……………..
d) Jagienka Zychówna ……………..
e) Ulryk von Jungingen ……………..
f) Jan Kazimierz ……………..
g) ks. Augustyn Kordecki ……………..

 

Prawda i fikcja w tekście TEST – odpowiedzi

1. Pytanie podchwytliwe, bo zdarzenia w trzech pierwszych tytułach miały miejsce w historii.
Obrona Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego zdarzyła się naprawdę, ale w Potopie Sienkiewicz trochę nazmyślał. Podobnie z bitwą pod Grunwaldem – wiele zgadza się z historią,
ale jest też trochę nieprawdziwych postaci. Zostaje c) – książkę Kamińskiego Kamienie na syaniec zalicza się do literatury faktu.
2.
a) Napoleon, ksiądz Kordecki, Rudy, Władysław Jagiełło, Zawisza Czarny
b) Jacek Soplica, Telimena, Zagłoba, Maćko z Bogdańca, Danusia Jurandówna
3. b),
4. c);
5. a) To ciąg faktów historycznych; b) Tu akcja obejmuje wydarzenia fikcyjne.
6. 1241 bitwa pod Legnicą, 1410 bitwa pod Grunwaldem, 1444 bitwa pod Warną, 1655 obrona Jasnej Góry, 1940 bitwa o Anglię
7. c),
8. A., D., E.;
9.
Bohaterowie fikcyjni: a), d)
Bohaterowie historyczni: b), c), e), f), g)

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c170-teoria-literatury/c171-teoria-literatury/14-prawda-i-fikcja-w-tekscie