Wyrazy neutralne i nacechowane uczuciowo TEST

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem

 

1. Zamień w zdaniu wyrazy nacechowane ujemnie na wyrazy neutralne:

a) Moja stara skapowała, że zwiałem………………………………………………………………………………….
b) Ale urósł ci bebech! ………………………………………………………………………………………………………
c) Odbębniłeś lekcje? ………………………………………………………………………………………………………..
d) Gdzie leziesz w tych buciorach? ……………………………………………………………………………………..

2. Popraw błąd w klasyfikacji wyrazów:

a) paragraf – tech.
b) transformator – daw.
c) preludium – żart.
d) inflacja – ang.

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Co razi w poniższym zdaniu?

Literacki dorobek Adama Mickiewicza jest fajny i ponadczasowy.

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Znajdź eufemizmy dla wyrazów:

a) matoł ………………………………………………………………………………………………………………..
b) kibel ………………………………………………………………………………………………………………….
c) maszkara ……………………………………………………………………………………………………………
d) gruba beka …………………………………………………………………………………………………………

5. Podaj neutralne odpowiedniki poniższych wyrazów

a) radocha ………………………………………………………………………………………………………………
b) mydlić oczy ………………………………………………………………………………………………………….
c) ściemniać ……………………………………………………………..,……………………………………………
d) gira …………………………………………………………………………………………………………………….

6. W której grupie znajdują się wyrazy nacechowane wyłącznie pozytywnie?

a) misio, frajer, niunia, braciszek
b) lala, kubeczek, garnuszek, nóż
c) miasto, miasteczko, grajdoł, wioska
d) kapciuszki, nóżki, spodenki, rajstopki

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………..

7. Wskaż wyraz neutralny:

a) mamona,
b) kasa,
c) pieniądze,
d) forsa

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………..

8. Wskaż grupę wyrazów pochodzących tylko ze środowiska szkolnego:

a) łajza, klawisz, kić, kibel
b) prymus, uczeń, belfer, kaczka
c) dyr., kujon, prymus, belfer
d) kasiarz, złota rączka, lepkie ręce, kieszonkowiec

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………..

9. Dla jakich środowisk charakterystyczne jest używanie podanych niżej zwrotów:

A. chata, lufa, belfer, odwalić, ściemniać
B. docisnąć do dechy, lewy kurs, kicha, nawala, wyciągnąć setkę
C. przetrenować się, spalony, złapać drugi oddech, dać zmianę
D. skoki, słuchy, jucha, basior

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………..

10. Uporządkuj podane wyrazy i wyrażenia

a) dziad,
b) długowieczny,
c) obrzydły staruch,
d) niemłody,
e) podtatusiały,
f) starszawy,
g) leciwy pan,
h) zgrzybiały starzec,
i) nie pierwszej młodości,
j) wiekowy,
k) poważny wiekiem,
l) dziadyga,

A. wyrazy zabarwione negatywnie ………………………………………………………………………………………..
B. wyrazy zabarwione pozytywnie. ……………………………………………………………………………………….

11. Uzupełnij podane wyrazy ich negatywnymi odpowiednikami według wzoru:

A. pisać – …………………………………………………………………………………………………………………………….
B. czytać – ……………………………………………………………………………………………………………………………
C. grać (np. na skrzypcach) – ………………………………………………………………………………………………..

12. Utwórz wyrazy z podanymi niżej formantami. Jakie kategorie wyrazów możemy tworzyć przy ich pomocy?

A. -isko, -ysko, -sko, -ydło
B. -uś, -unio, -utki, -uchny

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………..

13. Który z podanych dwóch czasowników nadaje się jako uzupełnienie pierwszego zdania, a który drugiego?

A. małpować, naśladować

a) Trzeba … ludzi, którzy zdobyli sobie szacunek otoczenia i miłość najbliższych.
b) Dlaczego najchętniej … obyczaje panujące za granicą i narażamy się na śmieszność?!

B. kobieta, paniusia

a) Nawet w obecnych czasach … traktuje się gorzej niż mężczyzn.
b) W sklepie jakaś … urządziła koszmarną awanturę!

C. czytać, sylabizować

a) Nasz mały Jasio ledwie … poszczególne wyrazy.
b) Na akademii pan Wąsacz … piękne wiersze.

D. płaczliwy, smutny

a) Emilka jest … z natury.
b) Niektóre … melodie zastały skomponowane przez Chopina.

 

Wyrazy neutralne i nacechowane uczuciowo TEST – odpowiedzi:

1.
a) Moja mama zorientowała się, że uciekłem.; b) Ale urósł ci brzuch!; c) Odrobiłeś lekcje?; d) Gdzie idziesz w tych butach?;
2. a) praw., b) tech., c) muz., d) ekon.;
3. słowo fajny;
4. a) niemądry, b) toaleta, c), nieładna d) puszysta;
5. przyjemność, wprowadzać w błąd, oszukiwać, noga;
6. d);
7. c);
8. c);
9. A. wyrazy z gwary uczniowskiej, B. tego słownictwa używają na co dzień kierowcy, C. rozpoznajemy gwarę sportowców, D. wyrazy charakteryzujące myśliwych;
10. A. a), c), e), h), l); B. b), d), f), g), i), j), k);
11. A. gryzmolić, B. dukać, C. rzępolić;
12. A. Kategorię wyrazów zgrubiałych: chłopisko, ptaszysko, babsko, sztuczydło; B. Kategorię zdrobnień: synuś, tatunio, malutki, miluchny (powstała).
13.
A. Trzeba naśladować ludzi, którzy zdobyli sobie szacunek otoczenia i miłość najbliższych. Dlaczego najchętniej małpujemy obyczaje panujące za granicą i narażamy się na śmieszność?!;
B. Nawet w obecnych czasach kobiety traktuje się gorzej niż mężczyzn. W sklepie jakaś paniusia urządziła koszmarną awanturę!
C. Nasz mały Jasio ledwie sylabizuje poszczególne wyrazy. Na akademii pan Wąsacz czyta piękne wiersze;
D. Emilka jest płaczliwa z natury. Niektóre smutne melodie zostały skomponowane przez Chopina.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c185-slowotworstwo/11-wyrazy-neutralne-i-nacechowane-uczuciowo