Kiedy stosujemy opis sytuacji?
Gdy chcemy opisać coś, co się wydarzyło, uwzględniając dokładnie czas i miejsce tego faktu i inne okoliczności zdarzenia.

Jakie sytuacje możemy opisać?

 • Sytuację, która nam się przytrafiła.
 • Sytuację z utworu literackiego.
 • Sytuację opisaną przez media (prasę, radio, telewizję).
 • Sytuację wymyśloną (powstałą w naszej fantazji).

Przykłady opisywanych sytuacji

 • Kradzież naszych dokumentów na bazarze.
 • Zgubienie portfela.
 • Odebranie ciotki z lotniska.
 • Powitanie oficjalnej delegacji na dworcu.
 • Opis zabrania przez gestapo tytułowego bohatera opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza Ikar.

Co się musi znaleźć w opisie sytuacji?

Okoliczności i przebieg zdarzenia, a dokładniej:

 • Miejsce zdarzenia
 • Czas akcji
 • Uczestnicy zdarzenia
 • Przebieg akcji

Czym się różni opis sytuacji od opowiadania?
To forma pośrednia między opowiadaniem a sprawozdaniem

 • Na ogół opis sytuacji jest bardziej lakoniczny, mniej literacki.
 • Muszą pojawić się konkretne informacje o okolicznościach zdarzenia.
 • Opis sytuacji tworzony na ogół w czasie teraźniejszym, opowiadanie w przeszłym.
 • Opis sytuacji jest bliższy sprawozdaniu.
 • Dotyczy raczej jednej sytuacji – w opowiadaniu opowiadać możemy długo o wielu sprawach.
 • Opowiadanie może mieć więcej dygresji, być bardziej osobiste.

Najczęstsze błędy

 • Brak podania okoliczności zdarzenia, miejsca i czasu akcji.
 • Zbyt rozwlekły styl, brak zwięzłości i konkretności.
 • Niepotrzebne dywagacje, dygresje, przemyślenia.

Jakich środków użyjesz

 • Dokładnych określeń czasu
  W sobotę rano
  Wczoraj wczesnym rankiem
  Dzisiaj o 15.30
 • Dokładnych określeń miejsca
  Obok naszego domu
  Przy ulicy Mickiewicza 17
  W kamienicy przy ulicy Słowackiego
  Na rogu Marszałkowskiej i Hożej
 • Dynamizujących czasowników
  Wpada
  Wypada
  Najeżdża
  Zajeżdża
  Podbiega
  Przebiega
  Wyskakuje
  Skacze
  Rzuca
  Zagradza drogę
  Wyrasta
 • Dynamizujących przysłówków
  Wtem
  Nagle
  Niespodziewanie
  Znienacka
  Raptem
 • Związków frazeologicznych obrazujących niespodziewany charakter wydarzeń
  Jak grom z jasnego nieba
  Jakby spadł z nieba
  Wyrósł jak spod ziemi
  Jakby zapadł się pod ziemię

Opis sytuacji krok po kroku

Odpowiedz na nasze pytania, a na pewno stworzysz opis sytuacji bez problemów.

 • Gdzie miało miejsce zdarzenie?
 • Kiedy miało miejsce?
 • Kto uczestniczył w tym zdarzeniu?
 • Jak przebiegało?

Jaki powinien być tytuł opisu sytuacji?

 • Ściśle związany z treścią opisu
 • Adekwatny do sytuacji, oddający jej klimat
 • Krótki, zwięzły
 • Dosłowny albo metaforyczny – ale zawsze jednoznaczny, jasny
 • Efektowny

Konstrukcja opisu
Trójdzielna, jak większości form (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)

Określenia

czasu

 • Ranek – wczesny, późny, pogodny, szary, słoneczny, dżdżysty, deszczowy, świąteczny, grudniowy, zimowy, poniedziałkowy
 • Popołudnie – wczesne, późne, ładne, letnie, niezbyt pogodne, lipcowe, letnie
 • Wieczór – jesienny, ciepły, późny, wczesny
 • Noc – ciemna, późna, zimowa, środek nocy, północ

miejsca

 • Na rogu ulicy
 • Przy ulicy
 • Na placyku przed szkołą
 • Przed ratuszem
 • Na skrzyżowaniu Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi
 • Tuż przy poczcie
 • Przed pasmanterią przy Madalińskiego
 • W cukierni Bliklego przy Nowym Świecie
 • 60 kilometrów od Warszawy

 

Ćwiczenie 1.

Zgromadź szczegóły potrzebne do opisu sytuacji awantury w sklepie.

 • Osiedlowy sklep spożywczy
 • Wczesne godziny ranne
 • Zaspani sprzedawcy jedzą śniadania
 • Ludzie udają się do pracy i kupują drugie śniadania
 • Dzieci idą do szkoły lub są odprowadzane do przedszkola
 • Wyrostek w eleganckim płaszczu i fioletowym szaliku
 • Kasjerka szybkim ruchem rewiduje jego kieszenie
 • Powstaje nagłe zamieszanie przy kasie
 • Krzyki
 • Telefon na policję
 • Błyskawiczny przyjazd policjantów
 • Zakładają mu kajdanki
 • Prowadzą złodziejaszka przed sobą

Ćwiczenie 2.

Wymyśl po dwa tytuły do pięciu opisów tych samych sytuacji.

 • Przykry wypadek Asi L.
  Asia L. łamie nogę w szkole
 • Przykry wypadek na biologii
  Szczur w szafie
 • Powitanie delegacji amerykańskiej
  Przyjazd Amerykanów
 • Powrót zawodniczki
  Otylia Jędrzejczak znów w kraju
 • Zawaliła się kamienica
  Niebezpieczny wypadek przy Dąbrowskiego

Zobacz:

Opis

Człowiek, którego podziwiam. (Opis postaci)

Opis pejzażu

Opis postaci

Napisz opowiadanie, sprawozdanie i opis dotyczący tej samej sytuacji.