Protokół

Forma w sam raz dla ludzi konkretnych i dokładnych.

 • Protokołować można przebieg lekcji, zebrania, spotkania.
 • Celem protokołu jest wierne udokumentowanie przebiegu jakiegoś wydarzenia, zgodnie z jego chronologią (nie ma tu miejsca na komentarze i oceny. Konieczny jest pełen obiektywizm).
 • Protokół to dowód, że jakieś zebranie (lekcja) się odbyło – liczą się więc wszystkie fakty.

 

Wrocław, 8 października 2019

Protokół nr 2

Marek Kowalski
Dorota Jakubik
Tomek Biś

………………………………………..

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

 

 

Protokolant

Dorota Jakubik

Prowadzący/Przewodniczący

Tomek Biś

 

data i miejsce

numer protokołu

temat (do jakiego zebrania odnosi się protokół)

uczestnicy

 

porządek zebrania

 

odnośniki

 

podpis protokolanta podpis prowadzącego

Cechy protokołu

1. Ścisłość, zwięzłość relacji.

 • tak
  Kolejnym punktem akademii było przedstawienie fragmentów „Balladyny” przygotowane przez uczennice z klasy II a.
 • nie
  Potem wszyscy bili brawo, a jak skończyli, dziewczyny z II a wyszły na środek sali, ukłoniły się i zaczęły mówić fragmenty „Balladyny”.

2. Chronologia wydarzeń.

 • tak
  Przewodnicząca Samorządu Szkolnego zapytała zebranych uczniów o stan przygotowań do obchodów Dnia Szkoły. Kasia Buczek z II c nie potrafiła jednak udzielić odpowiedzi na to pytanie.
 • nie
  Kasia Buczek z II c nie znała odpowiedzi na pytanie zadane jej wcześniej przez przewodniczącą Samorządu Szkolnego. Pytanie dotyczyło stanu przygotowań do obchodów Dnia Szkoły.

3. Obiektywizm.

 • tak
  Klasa I b wysunęła wniosek zorganizowania wycieczki do Berlina. Pomysł ten nie został zaakceptowany przez panią dyrektor z powodu zbyt dużych kosztów wycieczki.
 • nie
  Niestety, mimo iż uczniom klasy I b bardzo zależało na zorganizowaniu wycieczki do Berlina, pani dyrektor z żalem odmówiła ich prośbie, ponieważ uznała, że byłby to zbyt duży wydatek dla rodziców.

4. Brak jakiegokolwiek komentarza do przedstawianych faktów, wyrazów i wyrażeń emocjonalnych.

 • tak
  W głosowaniu wzięło udział 18 osób. 14 osób poparło wniosek, 4 – wyraziły sprzeciw. Jedna osoba z powodu chwilowej nieobecności w klasie nie wzięła udziału w głosowaniu.
 • nie
  W głosowaniu wzięło udział 18 osób. 14 osób poparło wniosek, 4 – wyraziły sprzeciw. Jedna osoba – Marcin z I d – nie brała udziału w głosowaniu. Powodem jego nieobecności w klasie w chwili głosowania była niedyspozycja żołądkowa wywołana zjedzonymi poprzedniego dnia niedojrzałymi gruszkami.

5. Dokładność, pełna zgodność z prawdą.

 • tak
  Dyskusję rozpoczęła pani od polskiego, prosząc uczniów o skomentowanie postępowania Jacka Soplicy.
 • nie
  Później była dyskusja i wszyscy się zastanawiali, czy to, co zrobił Jacek Soplica, było słuszne.

6. Podane są imiona i nazwiska uczestników zebrania (dyskusji), streszczone ich wypowiedzi.

 • tak
  Następnie Marcin Piętak z klasy II a powiedział, że pomysł klasy I c dotyczący wspólnego sprzątania boiska nie jest słuszny, gdyż spotka się z powszechnym sprzeciwem uczniów szkoły.
 • nie
  Jakiś uczeń z drugiej klasy powiedział, że ten pomysł nie ma sensu, bo nikt się na to nie zgodzi.

7. Ważne wnioski są zapisane w takim brzmieniu, w jakim zostały wygłoszone.

 • tak
  Wszyscy zebrani zaaprobowali następujący wniosek: „Zamiast akademii z okazji Dnia Patrona Szkoły powinny być organizowane w tym dniu rozmaite atrakcje sportowe i kulturalne, które przygotują uczniowie wszystkich klas”.
 • nie
  Wszyscy zebrani zaaprobowali wniosek, żeby nie organizować akademii z okazji Dnia Patrona Szkoły, a zamiast tego wszyscy powinni przygotować różne atrakcje sportowe i kulturalne.

 

Słowniczek

 • uczestnik
  • dyskutant
  • prowadzący
  • przewodniczący
   • otworzył
   • zagaił
   • wprowadził w dyskusję
 • chronologia
  • następnie
  • kolejnym punktem programu było
   • rozpocząć zebranie
   • ogłoszono przerwę
   • nastąpiła przerwa
 • głosowanie
  • być za, być przeciw
  • wynik głosowania
  • zdecydowana przewaga
  • większością głosów
  • wstrzymać się od głosu
  • wniosek przeszedł, upadł
 • dyskusja
  • wyrazić sprzeciw
  • wyrazić aprobatę
  • zakończono, wszczęto dyskusję
  • podać w wątpliwość
  • zaprotestować
  • wniosek
  • przychylić się do wniosku (pomysłu)
  • zaproponować
  • ustalić
  • zwrócić się z prośbą

Uwaga! Oboczność
Zwróć uwagę na odmianę wyrazu protokół. Występuje tu oboczność ó:o.
A więc:

 • protokół
 • protokole,
 • protokolant,
 • protokołował.