Jak zacząć wypracowanie?

Jeśli nie wiesz, jak zacząć swoją pracę – użyj sformułowań:

 • Jeśli temat podejmuje problematykę związaną z epoką literacką, postacią pisarza lub wydarzeniem historycznym
  (ale tylko wtedy) – możesz zamieścić we wstępie „notkę informacyjną” o epoce, twórcy lub historii. Nie zaszkodzi, gdy przedstawisz własny stosunek do sprawy.

  • Motyw… Nie było epoki, w której nie pisano by o nim.
  • W przypadku tego tematu mamy do czynienia z wyjątkowo bogatym materiałem. Swój przegląd literackich przykładów zacznę od…
 • Jeśli temat zawiera pojęcie (totalitaryzm, egalitaryzm, deformacja itd.) możesz we wstępie zamieścić definicję lub wyjaśnienie znaczenia tego pojęcia. Dobrze będzie odwołać się do źródeł, takich jak encyklopedie czy słowniki.
  • Pojęcie zawarte w temacie jest nieścisłe. Zacznę więc od sprecyzowania. Jak rozumiem termin abstrakcja?
 • Jeśli temat wymaga rozważań w kwestii dyskusyjnej lub pyta o Twoje poglądy – możesz zacząć pracę od prezentacji swojego stanowiska w wymaganej sprawie – czyli od „wyznania”. Możesz też przedstawić swój plan dochodzenia do wymaganych wniosków, czyli tok postępowania, który zastosujesz w pracy. Możesz także w tym przypadku zacząć od pytania zadanego sobie, swojemu domniemanemu czytelnikowi lub wymyślonemu rozmówcy.
  • Literatura jest kopalnią przykładów na temat…, ale ja zacznę od innych tekstów kultury…
 • Możesz pokusić się o ocenę tematu – interesujący, obejmujący szeroki zakres literatury itd.
  • Ten temat to prawdziwe wyzwanie…
  • Temat… wymaga przede wszystkim uporządkowania…
  • Cytat w temacie skłania do refleksji nad twórczością autora…
  • Mamy do czynienia z wyjątkowo trudnym zagadnieniem…
 • Możesz zacząć od własnych rozważań i przemyśleń – małej wewnętrznej dyskusji o problematyce zwartej w temacie. Tu możesz wymienić bohaterów, twórców, tytuły, o których będzie mowa w pracy. Te rozważania także będzie można zakończyć pytaniem. Odpowiedzią będzie przecież praca.
  • Zacznę od ujawnienia własnej opinii…
  • Na początek sprecyzuję własne poglądy…
  • Zgadzam się z myślą zawartą w temacie…

 

Uwaga!
Przy większości tematów można wykorzystać jedną z następujących metod:

 • zacząć od ciekawego cytatu (musi nawiązywać do zagadnień zawartych w temacie),
 • zacząć od przykładu (postawa danego bohatera),
 • zacząć od wyjaśnienia swojego wyboru.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c312-formy-wypracowan/4-wstep-wzory-sformulowan-w-rozprawce

Jak dobrze napisać wypracowanie?