Jak wprowadzić nowy pomysł, wniosek

 • Czas na wniosek dotyczący powyższych rozważań.
 • Spójrzmy teraz na tę sprawę z innej strony…
 • Rozważmy inny aspekt tej kwestii…
 • Czymże jest to, co ustaliliśmy do tej pory?
 • Zadam teraz kolejne pytanie…
 • Pragnę przejść do następnego problemu…
 • Sprawa, którą omówiłem, pociąga za sobą temat następny.
 • I oto kolejny problem, który trzeba przeanalizować.
 • Myślę, że ta praca nie może obejść się bez przytoczenia następującego problemu. Jest nim…
 • Następna wizja, która przychodzi człowiekowi na myśl to…
 • Nie pomińmy obrazu (skojarzenia, problemu, faktu) tak waznego jak…
 • Bezsprzecznie warto omówić jeszcze jeden problem.
 • Jest coś jeszcze, co zmusza do rozmyślania na ten temat.
 • Pozwolę sobie przedstawić tu jeszcze jeden pogląd.
 • Moją koncepcję popiera także myśl zawarta w …
 • Przeciwnikom tezy zawartej w temacie odpowiem teraz sumą wniosków.
 • Omówiłem prozę – czas i miejsce, by zwrócić uwagę na wartość dramatu.
 • Teraz pragnę przytoczyć argumenty przeciwników tej tezy.
 • Pozostają jeszcze inni bohaterowie i inne poglądy. Aby zachować obie­ktywizm, należy je przywołać.
 • Inną cechą (osoby, utworu, wydarzeń) jest…
 • Druga strona tej sprawy wygląda następująco…
 • Okazuje się, że nic nie jest jednoznaczne. Moje twierdzenie też.
 • A oto nowa myśl i nowy aspekt sprawy…
 • Chciałbym zwrócić uwagę na coś jeszcze…
 • A teraz zwróćmy swoją myśl ku innej kwestii.
 • Czy to już wszystko, co można powiedzieć na tak wazny temat? 0 nie…
 • Przeanalizujmy jeszcze jedno zagadnienie. Mianowicie…
 • Myli się ten, kto sądzi, że to już koniec rozmyślań.
 • Druga strona tej sprawy też istnieje. Spróbujmy się jej przyjrzeć.
 • Czas, by popatrzeć na to wszystko z innego punktu widzenia.
 • Co pozostało jeszcze nie wyjaśnione?
 • A teraz popatrzmy na całą rzecz z perspektywy zgoła odmiennej.
 • Wyżej stawialiśmy pytania. Teraz czas na odpowiedzi…
 • Dodajmy do powyższych rozważań następującą myśl.
 • Zapraszam do dalszych analiz. Czas na…
 • Wydaje mi się, że nie mogę pominąć poglądu pana X, tak ważnego dla tematu, który rozważamy.
 • Otóż znany jest w tej sprawie głos jeszcze inny…
 • I teraz powstaje pytanie: Cóż na nie odpowiedzieć?
 • Różne są dzieje bohaterów tego typu. Przybliżę sylwetkę następnej osoby…
 • Oto jeszcze jeden człowiek, osobowość, która musi tu być przywołana.
 • Czy można spojrzeć na tę kwestię inaczej? Myślę, że na pewno tak.
 • Warto zatrzymać się nad jeszcze jedną sprawą.
 • Powróćmy na chwilę do zagadnienia, o którym już wspomniałam. Chodzi mianowicie o…
 • Jak już wspomniałem, moje zainteresowania biegną w kierunku… Stawiam pytanie: co może wydawać się istotą problemu?
 • Osobny rozdział to sprawa gatunku…
 • Czas wymaga, aby moje wnioski były bardziej „zagęszczone”.
 • Inna moja mania, fascynacja, miłość literacka to…
 • Teraz żdradzę swoje szczególne zamiłowanie…
 • Następny rozdział moich przemyśleń dotyczy…

Nowa myśl – kontrargument – nowy wątek

 • Konsekwencją tych przemyśleń jest następne stwierdzenie…
 • To wydarzenie rzuca nowe światło na zagadnienie tematu…
 • Popatrzmy na to z innego punktu widzenia…
 • Słowa bohatera rodzą następne pytanie
 • Rozdział taki a taki zupełnie zmienia wstępną ocenę bohatera powieści, którą czytelnik wyrabia sobie już na początku lektury.
 • Analizując postępowanie osób zamieszanych w tę sprawę, dochodzę do nowych wniosków.
 • W kontraście do poprzedniego akapitu
 • Inne zdanie wyraża w swoim utworze…
 • Łatwo zakwestionować powyższe wnioski…
 • Zaprzeczeniem takiego podejścia do tematu (takiej postawy) okazuje się…
 • Nietrudno wykazać sprzeczności w takim rozumowaniu…
 • Czy powyższy wniosek jest słuszny? Otóż nie – dowodem…
 • Twierdzenie sformułowane powyżej ma jednak mankamenty (słabe punkty, budzi wątpliwości).

Nagła zmian wniosków

 • I oto wniosek będzie zaskakujący.
 • Okazuje się, że w tym świetle wygląda to zupełnie inaczej.
 • Ten argument zupełnie zmienia postać rzeczy.
 • Cały powyższy wywód zyskuje nowy wymiar.
 • Dotychczasowe refleksje otrzymują nowe światło.
 • To jest coś, co zmusza mnie do zmiany stanowiska.
 • W takim razie poddam weryfikacji poprzednie poglądy.
 • Zdarzają się sytuacje, w których zbudowane już wnioski muszą ulec zmianie, tak jak w tej chwili.

Jak wprowadzić nowy wątek

 • W tym miejscu pozwolę sobie na dygresję…
 • Na chwilę zboczę z tematu, ale tylko pozornie.
 • Trudno odmówić sobie refleksji…
 • Odbiegając na chwilę od głównego wątku przemyśleń…
 • Warto na chwilę odstąpić od głównego wątku, by przytoczyć…
 • Pozwolę sobie raz jeszcze przywołać temat…
 • Ta refleksja każe jeszcze raz przyjrzeć się zagadnieniu…
 • Wspomniany już wątek pojawia się znowu…
 • Jeszcze raz wrócę do refleksji o…
 • To rzuca nowe światło na wspomniany temat…
 • Okazuje się, że omawiany już wcześniej wątek powraca…

Zobacz:

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c314-jak-napisac-to-lepiej/30-zdania-wzorcowe-jak-zachowac-spojnosc-miedzy-czesciami-pracy