Zdania o kompozycji

 • Mamy do czynienia z klasycznym wzorcem powieści (sonetu, noweli)…
 • Utwór odbiega nieco od typowego schematu powieści.
 • Autor dokonał modyfikacji gatunku.
 • Twórca realizuje założenia przypisane gatunkowi.
 • Jest to modelowy przykład gatunku.
 • Miniaturę poetycką autorki cechuje lapidarność myśli.
 • Dzieło można nazwać minipowieścią…
 • Ten utwór to realistyczny obraz z przeszłości.
 • Poetka stworzyła w swojej powieści precyzyjny świat.
 • Autor celowo (przypadkiem) łamie konwencje gatunku.
 • Dramat oświeceniowy nawiązuje do reguł klasycznych, wskrzesza je, powraca do antycznej koncepcji teatru.
 • Dramat szekspirowski łamie klasyczne konwencje.
 • Dramat romantyczny odwołuje się do osiągnięć teatru szekspirowskiego.
 • Dramat symboliczny odrzuca realistyczną normę zgodności z rzeczywistością.
 • Utwór jest przykładem teatru awangardowego, zwanego antyteatrem.
 • Ta komedia nie odbiega od ustalonego przez klasyków wzorca.
 • Dramat, o którym mowa, jest dziełem nowatorskim.
 • Powieść należy do reprezentatywnych przykładów realizmu.
 • Nowela spełnia wymagania gatunku, ustalone jeszcze przez Boccaccia.

O kompozycji dzieła – dramat

 • Dramat Szekspira łamie klasyczne konwencje.
 • Dramat oświeceniowy nawiązuje do reguł klasycznych, wskrzesza je, powraca do antycznej koncepcji teatru.
 • Dramat romantyczny odwołuje się do osiągnięć teatru szekspirowskiego.
 • Dramat symboliczny odrzuca realistyczną normę zgodności z rzeczywistością.
 • Utwór jest przykładem teatru awangardowego, zwanego antyteatrem.
 • Ta komedia nie odbiega od ustalonego przez klasyków wzorca.
 • Dramat, o którym mowa, jest dziełem nowatorskim.

O kompozycji dzieła

 • Mamy do czynienia z klasycznym wzorcem powieści (sonetu, noweli).
 • Utwór odbiega nieco od typowego schematu powieści.
 • Autor dokonał modyfikacji gatunku.
 • Twórca realizuje założenia przypisane gatunkowi.
 • Jest to modelowy przykład gatunku.
 • Autor łamie konwencje gatunku.

O kompozycji dzieła – miniatury literackie

 • Miniaturę poetycką autorki cechuje lapidarność myśli.
 • Miniatura wymaga skondensowania znaczeń w małej ilości słów.
 • Dzieło można nazwać minipowieścią.
 • Każdy utwór to miniaturowy obrazek z przeszłości.
 • Miniaturyzacja przestrzeni prowadzi do powstania zgrabnego wiersza.
 • Poetka stworzyła precyzyjny, choć zminiaturyzowany świat.