Jak to napisać inaczej

A

Autor
Zamiast powtarzać wciąż, że autor pisze, można użyć innych określeń.
Autor (co robi?):

 • tworzy, kreuje, ustanawia wizję świata,
 • reprezentuje poglądy,
 • definiuje pojęcia,
 • rewiduje poglądy,
 • odtwarza przeszłość, prorokuje przyszłość,
 • zestawia własne przemyślenia,
 • dzieli się doświadczeniami,
 • dokonuje eksperymentu.

Autor to:
pisarz, twórca, prozaik, powieściopisarz lub dramaturg czy poeta, autorytet moralny, mistrz pióra, realista, nowator, literat.

 

Analizować
Możesz analizować wiersz lub problem. Lecz przecież możesz także:

 • dokonywać analizy,
 • zaprezentować analizę,
 • przeprowadzić badanie,
 • prześledzić zagadnienie,
 • dokonać opracowania,
 • poszukiwać ukrytych sensów i znaczeń,
 • wniknąć w głębsze warstwy znaczenia utworu.

B

Bohater
Bohater to inaczej

 • postać literacka,
 • postać wiodąca,
 • główna persona utworu,
 • człowiek, osoba, osobowość, indywidualność itd.

Być bohaterem głównym, to znaczy, że nasz bohater:

 • znajduje się w centrum świata powieści,
 • funkcjonuje jako główny sprawca działań,
 • zajmuje centralne miejsce utworu,
 • organizuje warstwę fabularną powieści,
 • występuje jako główna persona utworu.

C

Cecha
Zamiast słowa cecha możemy używać słów:

 • przymioty,
 • zaleta lub wada,
  • jeśli zaleta – to walor,
  • jeśli wada – ujemny rys charakteru, przywara.
 • cechą charakterystyczną utworu jest…
 • niewątpliwym walorem dzieła jest…
 • wśród innych tytułów ten utwór wyróżnia się…
 • zaletą powieści (dramatu) jest na pewno…
 • wartością niezaprzeczalną dzieła jest…
 • ujemną stronę utworu znajduję w…

Charakteryzować
Fakt, że coś charakteryzuje utwór, osobę, zjawisko, można wyrazić następująco:

 • utwór cechuje…
 • utwór wyróżnia, czyni oryginalnym, odmiennym…
 • utwór określa…
 • nadaje mu konkretny charakter,
 • czyni utwór nietypowym,
 • decyduje o specyfice dzieła.

Chcieć
Chciałbym napisać – inaczej:

 • pragnąłbym napisać,
 • pragnę dodać,
 • zamierzam napisać,
 • jest moim marzeniem, aby opisać tu…
 • dołączę jeszcze opis…

Ciekawość
Coś jest ciekawe – frapujące, fascynujące, interesujące, intrygujące, pociągające, zajmujące, nieprzeciętne, zachwycające.

Coś mnie interesuje (ciekawi) lub:

 • zachwyca mnie,
 • dostarcza mi niebywałych wrażeń i doznań,
 • wydaje mi się ogromnie zajmujące,
 • wywołuje we mnie refleksje, przemyślenia,
 • zafascynowało mnie całkowicie,
 • zawojowało moje myśli.

Czynić
Czynić – występuje przede wszystkim w znaczeniu:

 • działać,
 • wypełniać misję, zadanie,
 • wykonać pracę,
 • przyjąć aktywną postawę,
 • być istotą czynną,
 • dokonać czegoś;
 • czynić w znaczeniu: robić wrażenie:
 • wstrząsnąć kimś,
 • oddziaływać na kogoś,
 • odcisnąć piętno,
 • poruszyć kogoś, coś (sumienie),
 • być inspiracją,
 • wzbudzać emocje.

Czytać, czytanie, czytelnik
Czym jest czytanie? Jest to:

 • lektura,
 • pochłanianie książek,
 • wędrówka przez prozę, dramat,
 • przygoda czytelnicza,
 • odbiór słowa pisanego,
 • proces recepcji dzieła literackiego,
 • percepcja literatury.

A zatem czytelnik to:

 • odbiorca lektury,
 • adresat powieści,
 • miłośnik prozy,
 • sympatyk literatury.

D

Dobro
Dobro – to

 • wartość etyczna,
 • zbiór wartości pozytywnych.

Dobry

 • pozytywny,
 • dodatni,
 • wartościowy,
 • pełen walorów,
 • nienaganny,
 • świetny,
 • wspaniały,
 • doskonały,
 • wyborny.

Dzieje
Dzieje bohatera to inaczej:

 • losy postaci,
 • wydarzenia biograficzne,
 • wydarzenia fabularne,
 • łańcuch wypadków,
 • kolejne zdarzenia,
 • wypadki,
 • koleje losu,
 • oś fabularna, oś wydarzeń,
 • fabuła,
 • ciąg, bieg wydarzeń.

E

Emocje

Emocje to nic innego, jak:

 • silne uczucia, odczucia, wzruszenia,
 • wstrząs uczuciowy,
 • mocne wrażenia,
 • silne przeżycia.

Emocjonować się (np. czymś) to:

 • ogromnie coś przeżywać,
 • doznawać silnych, głębokich wzruszeń,
 • odczuwać coś niezwykle mocno,
 • przeżyć wstrząs uczuciowy.

Etyka (zasady etyczne)
Pojęcie etyka inaczej może brzmieć:

 • zbiór zasad postępowania,
 • ogół przyjętych norm moralnych,
 • istota wiedzy o tym, co dobre, a co złe,
 • zestaw kryteriów moralnych.

Epoka (epokowe)
Zamiast powtarzać termin epoka, piszemy:

 • przedział czasu,
 • doba, czasy (np. renesansu),
 • stulecie,
 • etap dziejowy.

A jeśli coś jest epokowym wydarzeniem – to znaczy, że jest wydarzeniem:

 • przełomowym,
 • szalenie istotnym,
 • ważnym w dziejach ludzkości,
 • historycznym, odwracającym bieg historii.

G

Główny (temat, bohater)
Bohater, temat, problem może być główny lub:

 • pierwszoplanowy,
 • wiodący,
 • centralny,
 • najistotniejszy,
 • naczelny,
 • być osią utworu,
 • dzierżyć palmę pierwszeństwa.

Groźba
Istnieje groźba czegoś (np. obojętności). A zatem istnieje (czyha):

 • zagrożenie,
 • niebezpieczeństwo,
 • przykra możliwość,
 • groźna ewentualność,
 • obawa przed złem.

I

Idea
Jeśli utwór posiada ideę, to inaczej:

 • istotą tego utworu jest…
 • centralna myśl utworu to …
 • główne przesłanie utworu to…
 • naczelny problem dzieła to…

Ideał
Jeśli ktoś jest ideałem, to stanowi:

 • wzór doskonałości,
 • istotę doskonałą,
 • przykład,
 • wzorzec parenetyczny,
 • uosobienie marzeń i wyobrażeń.

Idealizować
Można jeszcze idealizować, czyli:

 • gloryfikować (np. świat),
 • przecenić i przerysowywać (wartość),
 • ubarwiać lub wybielać (historię),
 • mitologizować lub apologizować (np. przeszłość).

J

Jest
Coś jest, ja jestem, czyli:

 • istnieje,
 • stanowi coś sobą,
 • funkcjonuje jako,
 • znajduje się,
 • zajmuje swoje miejsce, stanowisko,
 • egzystuje.

K

Kochać
Można kochać, a więc można też:

 • miłować,
 • darzyć afektem lub uczuciem,
 • żywić gorące uczucia,
 • darzyć wielkim afektem,
 • darzyć namiętnością,
 • usychać z miłości,
 • ofiarować komuś swoje serce.

Porównaj także z użyciem słowa „lubić”.

Kompozycja
Kompozycja (np. utworu) to inaczej:

 • struktura dzieła literackiego,
 • budowa utworu,
 • konstrukcja powieści,
 • układ elementów dzieła.

Komponować
to także:

 • tworzyć,
 • stwarzać,
 • kreować,
 • budować,
 • konstruować,
 • powoływać do istnienia.

Koncepcja, porównaj idea.
Jest to także:

 • pomysł,
 • nowa myśl,
 • istota pomysłu,
 • centralny chwyt,
 • centrum zagadnienia,
 • główny problem.

L

Literatura
Tak szerokie pojęcie, jakim jest literatura, można zastąpić w taki oto sposób:

 • piśmiennictwo danego typu,
 • zbiór dzieł literackich,
 • dziedzina słowa pisanego,
 • twórczość w materiale słowa,
 • pisarska dziedzina sztuki,
 • beletrystyka (nie zawsze),
 • proza, dramat, liryka,
 • dorobek literacki.

Lubić
Oczywiście, nie można wciąż powtarzać: lubię daną powieść lub bohatera, można inaczej:

 • jestem zwolennikiem,
 • jestem wielbicielem,
 • przepadam za…
 • budzi we mnie zachwyt,
 • należę do wielbicieli, sympatyków,
 • obdarzam sympatią,
 • aprobuję, popieram, wyróżniam…

M

Myśleć
Myślę, że – to dobry wstęp do ujawnienia swoich poglądów. Można także napisać:

 • sądzę, że…
 • mniemam, iż…
 • uważam, że…
 • według moich przemyśleń…
 • moje wnioski prezentują się następująco…
 • jestem zdania, że…
 • twierdzę stanowczo, że…
 • to wynik moich medytacji, przemyśleń…
 • z toku mojego rozumowania wynika, że…

Myśl – porównaj z pojęciem „idea”.

O

Ocena
Ocena – na przykład czynów postaci lub utworu to także:

 • opinia,
 • werdykt,
 • osąd,
 • wyrok,
 • krytyka, w
 • ynik,
 • recenzja.

Oceniać – to

 • stawiać werdykt
 • wymierzać wyrok.
 • oszacować coś,
 • recenzować, sklasyfikować,
 • wydawać sądy,
 • opiniować.

Odpowiedzialność (być odpowiedzialnym)
Często piszemy o odpowiedzialności:

 • poczucie odpowiedzialności,
 • przyjmowanie skutków swojej decyzji,
 • ponoszenie konsekwencji swojego czynu,
 • stawienie czoła skutkom swojego czynu,
 • brać na siebie odpowiedzialność.

Opinia, (patrz ocena)

Opracować (omówić)
Opracowywaliśmy utwór, to znaczy że:

 • omawialiśmy utwór,
 • analizowaliśmy powieść,
 • poddaliśmy utwór obserwacji,
 • interpretowaliśmy dzieło, badaliśmy je,
 • pracowaliśmy nad utworem,
 • przyjęliśmy wobec dzieła postawę badacza, krytyka itd.

P

Pejzaż
Autor prezentuje pejzaż, czyli:

 • krajobraz,
 • panoramę,
 • wizję,
 • obraz,
 • „mapę” terytorium,
 • fotografię terenu.

Pisać
Ktoś pisze wiersz. Autor napisał. Inaczej mówiąc:

 • stworzył utwór,
 • nakreślił obraz,
 • powołał do istnienia,
 • wykreował,
 • skonstruował,
 • skomponował.

Początek (wstęp)
W początkach powstania powieści, działalności itp. Taką konstrukcję zastąpią:

 • geneza,
 • u zarania, u źródła,
 • na starcie,
 • pierwotnie, podczas narodzin,
 • w okresie początków,
 • okoliczności powstania.

Pojęcie
To słowo można zastąpić wyrazem:

 • zagadnienie,
 • problem, myśl,
 • motyw,
 • termin.

Postawa
Postawa bohatera lub autora to jego:

 • stanowisko (może je zajmować).
 • pozycja,
 • sytuacja,
 • położenie (majątkowe, społeczne),
 • punkt widzenia,
 • stosunek wobec…

Pouczać
Znaleźć w utworze pouczenie to:

 • odczytać morał w nim ukryty,
 • rozszyfrować przesłanie,
 • znaleźć jego wartość dydaktyczną,
 • odkryć naukę, dotrzeć do sedna,
 • pojąć dydaktyzm dzieła,
 • prawidłowo zinterpretować.

Problematyka
Jest to często używane (czasem nadużywane) pojęcie. Problematyka dzieła to inaczej:

 • przesłanie,
 • wymowa utworu,
 • ogół zagadnień zawartych w dziele,
 • zbiór sensów dzieła,
 • istota dzieła, tematyka dzieła, wykładnia dzieła.

Pyta – stawia pytanie
Obojętne: człowiek czy dzieło. Jeśli pyta, to:

 • zapytuje o… dopytuje się…
 • indaguje w sprawie,
 • zestawia wątpliwości,
 • egzaminuje, poddaje przesłuchaniu,
 • zwraca się z wątpliwością.

Powód
Powód napisania utworu. Powód takiego, a nie innego działania. Można także napisać:

 • motywacja czynu,
 • bodźce lub impulsy działania,
 • zbiór przyczyn,
 • źródła czynu tkwią w…
 • u podstaw powstania dzieła leży…
 • pobudką działania bohatera była…

S

Słowa (cytat, wypowiedź)
Przytoczyć czyjeś słowa lub:

 • posłużyć się wypowiedzią,
 • cytat uczynić mottem,
 • przytoczyć trafną myśl,
 • przypomnieć sławne credo pisarza.

Streścić (streszczenie)
W kilku zdaniach streścić fabułę. Czyli:

 • krótko zrelacjonować treść (relacja),
 • zaprezentować treść,
 • prześledzić wątek fabularny,
 • przedstawić krótkie sprawozdanie
 • z wydarzeń,
 • ująć treść w kilku słowach,
 • przedstawić rejestr wypadków,
 • przytoczyć akcję.

Światopogląd
Pojawia się, gdy omawiamy swój lub bohatera światopogląd. Inaczej:

 • prezentujemy widzenie świata,
 • obrazujemy ideologię,
 • określamy zbiór zasad lub wyznawanych reguł,
 • oceniamy, charakteryzujemy poglądy
 • i przekonania,
 • poddajemy weryfikacji zapatrywania,
 • wygłaszamy opinie, credo, werdykt.

T

Temat
Temat pracy, powieści czy rozważań. Jest to także:

 • motyw (np. literacki),
 • sens, istota, główne zagadnienie,
 • materiał (dyskutowany, rozważany),
 • centralny problem,
 • przedmiot mowy, nauki, sztuki,
 • myśl (przewodnia w powieści).

Tworzyć (twórczość)
Czym jest twórczość danego autora?
Jest to jego:

 • dorobek literacki,
 • zbiór dzieł,
 • plon pracy twórczej,
 • warsztat twórczy.

Tworzyć – to

 • kreować,
 • komponować,
 • konstruować,
 • budować,
 • pisać,
 • układać,
 • produkować.

Ktoś, kto tworzy to

 • twórca,
 • konstruktor,
 • kompozytor,
 • pisarz,
 • poeta,
 • człowiek-artysta,
 • człowiek posiadający talent, wyobraźnię twórczą,
 • ponosi wysiłek twórczy,
 • jest realizatorem myśli.

U

Uogólniać
Ktoś uogólnia sprawę, czyli:

 • generalizuje,
 • sprowadza do wspólnego mianownika,
 • ujednolica, uniformizuje (ubiera w uniform).

Uważać
Często piszemy: uważam, że… Inaczej:

 • myślę, sądzę, mniemam, twierdzę, że…
 • według mnie, moich poglądów, moich zapatrywań,
 • moje stanowisko jest następujące…
 • prezentuję taki oto punkt widzenia,
 • jestem zdania, że…

Używa
Pisarz używa takich i innych sposobów. Inaczej mówiąc:

 • operuje chwytami (ironią, groteską, satyrą),
 • praktykuje takie i inne gatunki,
 • preferuje następujące środki stylistyczne,
 • stosuje następujące zabiegi literackie,
 • poddaje utwór zabiegom artystycznym,
 • korzysta z zestawu tropów poetyckich,
 • czerpie z zasobu języka,
 • nie unika upiększeń, poematów, chwytów itd.

W

Walka (wojna)
Walka (stron, osób, głosów) może to być także:

 • bitwa, bój, batalia, starcie, bijatyka,
 • pojedynek (na szable lub słowa),
 • polemika, dyskusja, wymiana poglądów, swary, kłótnia, awantura, rozmowa o zabarwieniu polemicznym, debata lub rozprawa skłóconych stron, konflikt,
 • kampania wojenna, pożoga wojenna, nawałnica, zawierucha, burza wojny, ogień, żagiew wojenna.

Wartość
Wartość ludzi, książek trudno przecenić. Inaczej można ją określić jako:

 • wszystko, co cenne i dobre,
 • zbiór pozytywnych cech,
 • zbiór walorów dzieła.

Wierzyć
Czasami piszemy – głęboko wierzę, że… Można także wyrazić się następująco:

 • jestem przekonany, pewny,
 • nic nie zachwieje moją pewnością,
 • bezgranicznie ufam (obdarzam zaufaniem).

Wyobrażenie
Zwykle pisarz, artysta przedstawia odbiorcom swoje wyobrażenie.
Jest to inaczej:

 • wizja świata,
 • własna kreacja świata lub sytuacji,
 • fantazja, fantastyczne widzenie.

Z

Zajmować się
Zajmuje się tematem. Inaczej:

 • obraca się w kręgu tematów,
 • zajmuje się, pochłania go,
 • specjalizuje się w tematyce,
 • preferuje, faworyzuje krąg zagadnień,
 • centralne miejsce w jego twórczości zajmuje problematyka,
 • istotą, przedmiotem, osią jego rozważań jest…

Zestaw
Zestaw tematów, lektur, pojęć. Termin ten można zastąpić. Jest to:

 • zbiór (zasad),
 • kanon (lektur),
 • wybór (tytułów),
 • rejestr (wydarzeń),
 • zestawienie (zagadnień),
 • krąg, sfera zagadnień.

Ż

Życie
Czyjeś życie, ludzkie życie, przegrane lub uratowane. Także:

 • żywot, życiorys, biografia,
 • istnienie, egzystencja, funkcjonowanie,
 • wegetacja, pozostawanie przy życiu.

Facebook aleklasa 2