Jak wyrazić ocenę i opinię

 • Według mnie…, Według mojej oceny…
 • Sądzę, uważam, jestem zdania, że…
 • Postać, powieść, problem oceniam następująco…
 • Moje stanowisko w tej sprawie jest następujące…
 • Oceniam pozytywnie, negatywnie…
 • Mam pochlebną (niepochlebną) opinię o tej postaci…
 • Postawię werdykt…
 • Trudno wyrokować, lecz…
 • Moja ocena postaci (czynu) będzie surowa…
 • Nie mnie oceniać tę decyzję…
 • Nie czuję się uprawniony do ocen, lecz….
 • Wrażenie, które pozostało mi po tej lekturze, należy zaliczyć do…