Twój wstęp będzie ciekawy, jeśli pokażesz w nim, że poruszany przez Ciebie problem nie należy do spraw przebrzmiałych, lecz jest wciąż aktualny. Jak to zrobić? Nawiązać do współczesnych problemów, wydarzeń, przykładów z życia wziętych, faktów znanych z aktualnych gazet. Dowiedziesz w ten sposób, że potrafisz myśleć oryginalnie, umiesz łączyć fakty, ale również – co nie mniej ważne – jesteś osobą ciekawą świata, zorientowaną w obecnym życiu społeczno-kulturalnym.

 • Wstęp do pracy na temat: Różne obrazy domu w literaturze.

  „Wiele mówi się współcześnie o kryzysie rodziny. O tym, że nie jest dobrze, raczej nie trzeba nikogo przekonywać. W związku z dzisiejszym tempem życia coraz mniej jest czasu na dom, przestają liczyć się wartości, które od zawsze spajały rodziny. Mam jednak poważną wątpliwość: czy to rzeczywiście sprawa czasu? Dzisiejszego czasu? Niektórzy, zwłaszcza starsi, powiadają często: kiedyś było inaczej… Czyli jak? Dobrze? Świetnie? Idealnie? Ależ skąd! Nigdy nie istniały tylko udane, pełne miłości i zrozumienia rodziny. Nigdy też dom nie był wyłącznie siedliskiem nienawiści i zła. Różny bywał stosunek do rodziny, różnie układały się w niej relacje. Wszystko dlatego, że dom – to przecież my sami.”
  Plusy:

  • skrótowość, lecz jednocześnie bogactwo treści;
  • dużo znaków zapytania – i duże napięcie, wyrażające zaangażowanie ­autora;
  • zaskakująca i mądra pointa.
 • Wstęp do pracy na temat: Biografia kluczem do odczytania dzieła.

  „Jak dowodzą listy bestsellerów, największym zainteresowaniem czytelników cieszą się ostatnio dzienniki, wspomnienia i biografie znanych postaci, także pisarzy. Oczywiście, zupełnie inna jest obecna wiedza o życiu na przykład Marii Dąbrowskiej niż Jana Kochanowskiego. Chcielibyśmy, co naturalne, wiedzieć jak najwięcej – nie tylko po to, by zaspokoić swoją ciekawość, ale również po to, aby dzięki biografii lepiej zrozumieć dzieła pozostawione przez pisarza potomnym. Jak bardzo znajomość biografii pomaga w ich zrozumieniu, może świadczyć choćby przykład Adama Mickiewicza.”
  Plus:

  • dobry punkt wyjścia – wzmianka o niezwykłej dziś popularnoś­ci utworów „okołobiograficznych”.
 • Wstęp do pracy na temat – młodość.

  „Współczesna rzeczywistość to bez wątpienia czas młodych. Często – i chyba nie bez racji – mówi się nawet o panującym dziś kulcie młodości. To młodzież wygrywa w konkursach o pracę, jest obecna w mediach, w kulturze rozrywkowej, to do młodzieży kierowane są filmy czy reklamy. W kulturze obrazkowej, a ta obecnie dominuje, nie ma miejsca na starość, spychaną na margines, a często po prostu wyśmiewaną. W literaturze stosunek do młodości bywał rozmaity: od romantycznego kultu po przekonanie, że tylko doświadczenie i niemłody wiek to prawdziwa wartość. Dowiodą tego podane przeze mnie przykłady.”
  Plus:

  • trafne obserwacje o współczesnym kulcie młodoś­ci.