O języku dzieła

  • Pisarz posłużył się językiem potocznym – sporo tu kolokwializmów, a nawet wulgaryzmów.
  • Jest to styl kwiecisty, bogaty w zabiegi poetyckie, nieco sztuczny.
  • Wyraźnie obserwuję stylizację archaiczną – autor pragnie oddać kształt mowy sprzed stuleci.
  • Narrator posługuje się mową klasyczną, dostojną, piękną.
  • Utwór zachwyca soczystym, dobitnym językiem wypowiedzi.
  • Tym, co naprawdę zwraca uwagę odbiorcy, jest język – oryginalny, poetycki, indywidualny.
  • Indywidualizm języka twórcy ujawnia się już w pierwszym zdaniu.