Podsumowanie

 • Scena symboliczna kończąca utwór ma moc puenty.
 • Interpretacja symbolu jest prosta.
 • Symbolika sceny polega na…
 • Symbol odczytuję następująco…
 • Sens symbolu to refleksja o…
 • Symbole tak się mnożą, że trudno je odczytać.
 • Sens symbolu ujawnia autor w tytule dzieła.
 • Chcę podsumować segment pracy
 • Konkluzja powyższego wywodu jest następująca…
 • Przed omówieniem następnego utworu podsumuję…
 • Przed następnym dowodem – kilka słów podsumowania.
 • Powyższy wywód prowadzi do refleksji…
 • Tytułem podsumowania powyższych refleksji dodam…
 • Wniosek tej części rozważań…
 • Argumenty dotyczące tej części rozważań prowadzą do wniosku…
 • Konkluzja powyższego wywodu jest następująca…
 • Przed omówieniem następnego utworu podsumuję…
 • Przed następnym dowodem – kilka słów podsumowania.
 • Powyższy wywód prowadzi do refleksji…
 • Tytułem podsumowania powyższych refleksji dodam…
 • Wniosek tej części rozważań…
 • Argumenty dotyczące tej części rozważań prowadzą do wniosku…