Powrót do zgubionej myśli

 • Tylko nie poprzez zdanie: Zapomniałem jeszcze napisać… To się broni w wypowiedzi ustnej, w pisemnej nie!
 • Powrócę do tematu…
 • Pozwolę sobie raz jeszcze przywołać temat…
 • Ta refleksja każe jeszcze raz przyjrzeć się zagadnieniu…
 • Wspomniany już wątek pojawia się znowu …
 • Jeszcze raz wrócę do refleksji o…
 • To rzuca nowe światło na wspomniany temat…
 • Okazuje się, że omawiany już wątek powraca…
 • Wspomniany wcześniej pogląd ujawnia się tutaj wyraźnie.
 • Nadmieniłem już o tym zagadnieniu – tu nabiera wyraźnych kształtów…
 • Odrzucona na początku teoria okazuje się mieć rację bytu.
 • Niesłusznie odeszliśmy od poprzedniego toku myślenia.
 • Zaniechana refleksja jednak uporczywie powraca!
 • •Wniosek poprzedni wydał się marginalną dygresją, tymczasem okazuje się bardo ważny.