Jakie uczucia opisuje wiersz Ach, gdyby, gdyby nawet piec zabrali… Moja niewyczerpana oda do radości Mirona Białoszewskiego?

Podmiot liryczny opisuje uczucia przed wyniesieniem, w trakcie wynoszenia i po wyniesieniu pieca. Jakie to są uczucia?

 • radość, duma, szczęście:
  „Mam piec/ podobny do bramy triumfalnej!”
 • rozpacz, gorycz, przerażenie:
  „Zabierają mi piec/ podobny do bramy triumfalnej!!”
 • złość, gniew:
  „Oddajcie mi piec/ podobny do bramy triumfalnej!!!”
 • smutek, rezygnacja: „Zabrali”
 • zauważenie faktu i zdziwienie: „Została po nim tylko/ szara/ naga/ jama/ szara naga jama”
 • pogodzenie się z losem, radość i zabawa słowem (mężczyzna odkrył, że zwykłe słowa zestawione ze sobą nabierają niezwykłego brzmienia i znaczenia i jest z tego dumny i zadowolony):
  „I to mi wystarczy:
  szara naga jama
  szara naga jama
  sza-ra-na-ga-ja-ma
  szaranagajama”.

Dlaczego ten mężczyzna jest takim optymistą?
Bo zabrano mu piec, ale teraz ma „szarą nagą jamę”. Jeszcze bardziej cieszy go jednak to, że odkrył niezwykłość tych trzech prostych słów. Wiersz jest przykładem poetyckiego żartu, zabawy słowami, które poeta traktuje jak część dziecięcej układanki – swobodnie je przestawia, łączy, rozdziela.

Co jeszcze możesz napisać?
Wiersz jest groteską. Zestawiono w nim sprzeczne elementy, np. bramy triumfalne, które stawiano wodzom i władcom za ich wspaniałe zwycięstwa i zwykły kaflowy piec, który znajdował się w domu niejednego człowieka. W ten sposób zestawiony też zostaje triumfator ze zwykłym człowiekiem, właścicielem pieca. Także to, że pisarz w tytule posługuje się nazwą gatunku literackiego, który jest „zastrzeżony” do specjalnych okazji – odą, a w rzeczywistości pisze wiersz – zabawę słowami, decyduje o groteskowości tego utworu.

Zobacz:

Interpretacja porównawcza Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią i Wywiadu Mirona Białoszewskiego.

Poezja Mirona Białoszewskiego