Edward Munch Krzyk

Symbolizm
Symboliści nadawali ukryte znaczenie przedstawianym obrazom, dzięki czemu można je interpretować na wiele sposobów. Obraz Muncha nie jest odtworzeniem realnego świata, można odbierać go jako sen, metaforę życia, świata, samotności człowieka. Sylwetka postaci zarysowana jest szkicowo, zaledwie kilkoma pociągnięciami pędzla. Krajobraz jest także symbolicznym przedstawieniem – całe otoczenie podkreśla strach i zdaje się brać udział w krzyku.

Ekspresjonizm
Ekspresjoniści postrzegali świat przez pryzmat uczuć. Wobec ich obrazów nie można pozostać obojętnym. Wszystkie środki artystyczne – kolor, kształt, kompozycja – służą wydobyciu emocji. Twarz postaci z obrazu Muncha z pustymi oczodołami i ustami wykrzywionymi przerażeniem jest najbardziej ekspresywnym znakiem strachu. Dodatkowo nerwowe linie rozchodzące się faliście odzwierciedlają stan psychiczny człowieka.