Styl romański

 • Wcześniejszy: zaczyna się w XI, zmierzcha w XII w.
 • Cechy: ciężkie, masywne mury, prosta konstrukcja, małe okienka, okrągłe wieże.
 • Materiał: cios kamienny.
 • Wrażenie: przysadziste, mocne, monumentalne.
 • Co budowano: katedry, kościoły, opactwa, zamki.
 • Czemu tak? By spełniały (prócz celów mieszkalnych czy sakralnych) cele obronne, były zarazem niezdobytymi warowniami.

Uwaga!
Zabytek sztuki romańskiej: Drzwi Gnieźnieńskie!

Styl gotycki

 • Późniejszy: zaczął się w XII, zakwitł w XIII, utrwalił w XIV i XV w.
 • Cechy: strzeliste, smukłe, wertykalne, ostrołukowe budowle. Okna – witraże, duże, pięknie zdobione. Wysokie wieże.
 • Materiał: cegła.
 • Wrażenie: lekkie, wysokie, wertykalne, sięgające nieba sylwetki budynków.
 • Co budowano: katedry, koś­cioły, zamki, ratusze.
 • Jest wytworem kultury rycerskiej. Czemu tak? By oprócz zwykłych celów budowle wyrażały filozofię epoki – tęsknotę człowieka do Boga, pragnienie sięgnięcia nieba, by sztuką dać wyraz Boskiej chwale i potędze.

Uwaga!
Zabytek sztuki gotyckiej: ołtarz Wita Stwosza!