Kto , Twoim zdaniem, jest podmiotem lirycznym w wierszu Modlitwa Pana Cogito – podróżnika Zbigniewa Herberta? A „ty” lirycznym?

  • Podmiotem lirycznym (czyli „ja” lirycznym) w tym utworze jest Pan Cogito – podróżnik, postać wskazana w tytule.
    Pan Cogito to bohater dobrze znany z wielu wierszy Zbigniewa Herberta. Jego łacińskie imię oznacza: „myślę” i nawiązuje do tradycji Kartezjusza.
    Niewątpliwie Pan Cogito – podróżnik jest postacią myślącą. Zwiedza świat i poddaje go refleksji, zapamiętuje nazwy miast, kontempluje dzieła sztuki.
  • „Ty” lirycznym w tym wierszu jest, jak to w modlitwie, Bóg. Na jego obecność w tekście wskazują apostrofy: „Panie”, „o Panie”, i czasowniki w trybie rozkazującym: „pozwól”, „wybacz” oraz często występujące w wierszu formy czasownika w 2. os. lp. i formy zaimka osobowego Ty, „dziękuję Ci że stworzyłeś”, „proszę Cię żebyś wynagrodził”.

 

Zobacz:

Napisz analizę porównawczą wierszy Zbigniewa Herberta Modlitwa Pana Cogito – podróżnika i Jana Kochanowskiego Psalm 4 (Cum invocarem).