Ułóż w punktach plan jednodniowej wycieczki klasowej do któregoś z miast europejskich.

Forma

Plan wydarzeń to przedstawienie w punktach najważniejszych zagadnień. Przywykleś (po przeczytanej lekturze) do sporządzania planu wydarzeń w utworze. Tym razem należy przedstawić plan wycieczki. Można potraktować zadanie bardzo podobnie jak pisanie planu wydarzeń utworu. Należy wybrać miasto, o którym cokolwiek wiedziesz. Zastanów się, dokąd chciałbyś pójść lub dokąd najczęściej udają się wycieczki. Albo wystarcz odtworzyć plan ostatniej Twojej szkolnej wycieczki.

Ważne!
Miejsce, które wybierzesz, nie może być zmyślone. Ma to być konkretne miasto leżące w Europie.
Należy wybrać kilka obiektów (miejsc). A więc plan powinien mieć kilka punktów.
Nie wszystkie punkty w planie szczegółowym myszą mieć rozwinięcie w podpunktach.
W planie są punkty i podpunkty. To powinno być widać na pierwszy rzut oka. Możesz punkty główne zapisać np. cyframi rzymskimi, a podpunkty arabskimi. Albo – punkty główne wielkimi literami, a podpunkty małymi z nawiasami. Wszystkie punkty należy oznaczyć w ten sam sposób.
Plan ma sens tylko wtedy, kiedy jest konsekwentny. Nie można sobie pozwolić na dowolność. Wszystkie punkty musisz zapisać w takiej samej formie (zawiadomienia, zdania, równoważniki zdań, wyrazy).

 

Co podlega ocenie?

 • Realizacja tematu (wskazanie nazwy miasta europejskiego i trzech zwiedzanych w nim obiektów).
 • Kompozycja (zapisanie w punktach
  • z zachowaniem logicznego porządku
  • planu jednodniowej wycieczki).
 • Język (zachowanie jednolitej konstrukcji składniowej we wszystkich punktach; np. zdania, równoważniki zdań, wyrazy).
 • Zapis (poprawność ortograficzna i interpunkcyjna).

 

Przykładowe rozwinięcie tematu

Plan jednodniowej klasowej wycieczki do Warszawy:

1. Wyjazd (6.00).

2. Redakcja Victora (8.00 – 9.00):
a) zwiedzanie redakcji,
b) rozmowa z redaktorami czasopisma.

3. Teatr Wielki (9.30 – 11.00):
a) zwiedzanie zaplecza teatru,
b) uczestniczenie w próbie przygotowywanego spektaklu.

4. Zoo (11.30 – 13.30):
a) zwiedzanie ogrodu zoologicznego w grupach,
b) spotkanie i rozmowa z osobami opiekującymi się krokodylami.

5. Obiad w KFC (14.00 – 14.45).

6. Stare Miasto (15.00 – 18.00):
a) zwiedzanie Zamku Królewskiego,
b) spacer uliczkami Starego Miasta,
c) czas wolny,
d) spotkanie przy pomniku Syrenki Warszawskiej.

7. Radio BIS (18.30 – 19.30):
a) zwiedzanie budynku radiowego i rozmowa
z pracownikami,
b) udział w audycji o języku gimnazjalistów.

8. Wyjazd (20.00).

 

Podsumujmy

Krótko mówiąc, należało:

 • Zaplanować wycieczkę do jednego, dowolnego miasta w Europie i podać jego nazwę.
 • Uporządkować planowane wydarzenia, miejsca zwiedzania, biorąc pod uwagę realny czas przeznaczony na wycieczkę (jeden dzień zwiedzania).
 • Wskazać minimum trzy obiekty, miejsca (niekoniecznie zabytkowe).
 • Zapisać ten plan konsekwentnie w punktach.

 

Zobacz:

Jak napisać plan?

Quo vadis – plan wydarzeń

Przedstaw plan zdarzeń (z krótkim rozwinięciem) opowiadania Sławomira Mrożka – Baba