Rozprawki z hipotezą

 • Nie jesteś pewien, czy jest tak czy siak.
  Czy na pewno pieniądze nie dają szczęścia?
  Do czego powołany jest człowiek?
 • Hipoteza to tylko przypuszczenie, co do którego nie masz pewności, opinia, którą zamierzasz dopiero udowodnić lub obalić, założenie wymagające sprawdzenia.
 • Hipoteza wymaga sprawdzenia, przeprowadzenia dowodu.
 • Podobnie jak do tezy, również do hipotezy trzeba dobrać argumenty. W przypadku hipotezy będą to takie przykłady, które na końcu wypracowania doprowadzą do postawienia tezy.
 • Będziesz poszukiwał argumentów, które pomogą Ci postawić tezę na końcu wypracowania.
 • Hipoteza może mieć formę zdania pytającego, ale także zdania orzekającego (jednak wyrażona musi być w nim Twoja wątpliwość).

Przypominamy!
Teza to takie stwierdzenie, w którym stawiamy sprawę w oczywisty sposób:

Tak, warto mieć przyjaciela… albo: Nie, nie warto.
Tak, warto czytać książki… albo: Nie, nie warto.

Hipoteza (gr. hypóthesis = przypuszczenie) – (tymczasowe) przypuszczenie, mające ułatwić wyjaśnienie zjawiska; domysł; założenie oparte na prawdopodobieństwie i wymagające sprawdzenia.

Drugi model rozprawki (obowiązujący przy rozprawkach z hipotezą)

1. WSTĘP
2. HIPOTEZA
3. ARGUMENTY
4. POSTAWIENIE TEZY

Przykładowe hipotezy

 • Czy szczęście polega na pogodzeniu się z losem?
 • Możliwe jest, że walka zbrojna jest jedyną drogą do uzyskania niepodległości.
 • Czy Antygona miała rację, sprzeciwiając się woli Kreona?

 

Przykładowe słownictwo do hipotezy

Na początku rozprawki

• Nie jestem pewien, bo z jednej strony…, a z drugiej…
• Na razie nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć, posłużę się więc przykładami…
• Taka opinia ma swoich zwolenników, ale niektórzy jej zdecydowanie zaprzeczają.
• Są literackie dowody, które mogłyby potwierdzić to powiedzenie, ale przykłady z życia pokazują co innego.
• Nie wydaje mi się, żeby (ktoś) miał rację, ale przytoczę kilka przykładów, żeby nabrać pewności.
• Czy na pewno założenie to jest prawdziwe? Wydaje się, że można mu zaprzeczyć. Sprawdźmy więc, kto ma rację.

Na końcu rozprawki – przejście do tezy

• Przytoczone przeze mnie przykłady pokazują, że (ktoś) nie miał racji.
• Okazuje się, że więcej argumentów przemawia za tezą…
• Powyższe argumenty każą mi zaprzeczyć postawionej na początku hipotezie.
• Założenie, że (…) okazało się fałszywe. Mogę już śmiało postawić tezę, że…
• Nie jest jednak tak, jak wydawało mi się na początku. Teraz śmiało stawiam tezę, że…

 

Tematy z hipotezą

Jeśli nie szata zdobi człowieka, to w czym tkwi jego wartość?
Przykładowe hipotezy:

 • Hipoteza w formie pytania:
  Znamy powiedzenie, że nie szata zdobi człowieka, ale co w takim razie stanowi jego ozdobę?
 • Hipoteza w formie zdania oznajmującego:
  Postaram się odnaleźć takie przykłady z literatury i historii, które pokażą, co tak naprawdę stanowi o wartości człowieka.

Możliwe tezy

 • Podane przykłady pozwalają mi zdecydowanie odpowiedzieć na postawione na początku pytanie, że ozdobą człowieka jest jego wnętrze.
 • Nie ulega wątpliwości, że o wartości człowieka świadczą jego czyny, a nie wygląd.

 

„Błogosławiony trud”. Jakie zajęcie, Twoim zdaniem, może dać człowiekowi najwięcej szczęścia i satysfakcji?

Przykładowe hipotezy:

 • Hipoteza w formie pytania:
  Jaki trud można w dzisiejszych czasach nazwać błogosławionym?
 • Hipoteza w formie zdania oznajmującego:
  Niełatwo znaleźć zajęcie, które nie dość, że można nazwać „trudem błogosławionym”, to jeszcze ma dawać szczęście i satysfakcję.

Możliwe tezy

 • 1. Wydaje mi się, że literackie i rzeczywiste portrety matek, które podałam, wystarczająco przekonują, że zajęciem dającym szczęście i satysfakcję jest „błogosławiony trud” wychowywania dzieci.
 • 2. Ogromne szczęście, satysfakcja z dobrze przeżytego życia pojawia się, gdy człowiek robi coś pożytecznego dla innych.

 

Tworzenie biblioteki w internecie to moda czy konieczność?

Przykładowe hipotezy

 • Hipoteza w formie pytania:
  Czy naprawdę wszystko, nawet książki, musimy komputeryzować, przenosić do internetu? Czy nie jest to tylko chwilowa moda?
 • Hipoteza w formie zdania oznajmującego:
  Zastanawiam się, na ile tworzenie biblioteki w internecie jest modą, a na ile koniecznością.

Możliwe tezy

 • Choć zdecydowanie wolę wziąć książkę do ręki, rozumiem, że dla niektórych ludzi biblioteka internetowa stanowi jedyną szansę na zapoznanie się z wieloma dziełami literackimi.
 • Powyższe rozważania skłaniają mnie do wniosku, że gdyby motywacją do budowania bibliotek internetowych była jedynie moda, już by przeminęła. Tymczasem życie pokazuje, że biblioteki w internecie stają się koniecznością.

 

Zobacz:

Sztuka pisania rozprawki

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/praca-domowa-jezyk-polski/10-rad-dla-piszacych-rozprawke

Jak wprowadzić nową myśl, wniosek, argument? (zdania wzorcowe)

Sztuka pisania rozprawki