W oparciu o przytoczony w Twoim podręczniku fragment powieści Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego scharakteryzuj narratora.

Choć narracja przeprowadzona jest w pierwszej osobie, narratora na pewno nie można utożsamić z autorem. Narrator nazywa się Szymon Pietruszka i jest mieszkańcem jednej z wiosek centralnej Polski. Jest człowiekiem dorosłym, ale opowiada też zdarzenie retrospektywne – ze swego dzieciństwa. Opowieść ta dotyczy odwiecznego konfliktu międzysąsiedzkiego.

Od dawna jego rodzina toczyła spory o ziemię z Prażuchami. Rozwikłaniu tych waśni nie służyły nawet sądy. Konflikt jeszcze się zaostrzył, gdy jeden z Prażuchów pchnął widłami Szymkowego ojca. Szymek postanowił ojca pomścić, dlatego spór trwał całymi latami. Trudno orzec, kto był tak naprawdę winien. Sam narrator – choć subiektywny – przyznał, że w sporach o ziemię winnych nie ma, są tylko pokrzywdzeni: raz jedna strona, a raz druga. Obydwie strony muszą też same wymierzać sobie sprawiedliwość.

Język, którym posługuje się narrator powieści Kamień na kamieniu, jest językiem bliskim ludziom mieszkającym na wsi (zastosowana jest tu stylizacja gwarowa).