Tag "Kamień na kamieniu Myśliwskiego"

W oparciu o przytoczony w Twoim podręczniku fragment powieści Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego scharakteryzuj narratora.

W oparciu o przytoczony w Twoim podręczniku fragment powieści Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego scharakteryzuj narratora. Choć narracja przeprowadzona jest w pierwszej osobie, narratora na pewno nie można utożsamić z autorem. Narrator nazywa się Szymon Pietruszka i jest mieszkańcem jednej z wiosek centralnej Polski. Jest człowiekiem dorosłym, ale opowiada też zdarzenie retrospektywne – ze swego dzieciństwa. Opowieść ta dotyczy odwiecznego konfliktu międzysąsiedzkiego. Od dawna jego rodzina toczyła spory o ziemię z Prażuchami. Rozwikłaniu tych waśni nie służyły nawet

Małe ojczyzny – motyw literacki

Motyw literacki – małe ojczyzny Małe ojczyzny to temat modny. W dobie jednoczącej się Europy – nazywanej niekiedy Europą ojczyzn – pojęcie ojczyzny zaczyna nabierać nowego charakteru. Świat staje się coraz wyraźniej globalną wioską nie tylko dzięki nowoczesnym środkom komunikacji takim jak Internet. Coraz bardziej jednolita okazuje się kultura (przede wszystkim kultura masowa), zanikają cechy narodowe, bo też poszczególne kraje coraz mniej zaczynają się od siebie różnić. I właśnie w takim świecie

Małe ojczyzny w literaturze XX wieku

Człowiek myślący o ojczyźnie zazwyczaj nie kojarzy jej z całym państwem. To pojęcie jest jakby za duże, zbyt abstrakcyjne. Konkretem jest przestrzeń mniejsza – jakiś region czy dana miejscowość, miejsce, z którym człowiek się identyfikuje. Zazwyczaj jest to miejsce z dzieciństwa, często po latach idealizowanego. Właśnie takie przestrzenie można określić jako małe ojczyzny albo ojczyzny prywatne. Są one ważnym tematem w prozie XX wieku – przemiany historyczne i społeczne coraz silniej prowokują pytania o tożsamość, o zakorzenienie. Kim