Analizując Psalm 8, można wizję świata i człowieka proponowaną tutaj skonfrontować z koncepcją zawartą w Księdze Koheleta.

  • Oto człowiek tutaj opisany to „władca nad dziełami rąk Twoich”. Człowiek to istota potężna, syn człowieczy, lecz umiłowany przez Boga, który oddaje mu we władanie wszelkie zwierzęta, ptactwo i ryby.
  • Człowiek w tym ujęciu jest „niewiele mniejszym od niebieskich mocy”.

Psalm zawiera także pochwałę świata stworzonego przez Boga, niebios i ziemi, gwiazd, człowieka. Powyższa afirmacja, zachwyt światem i człowiekiem, stała się inspiracją dla myślicieli humanistów, zwłaszcza w epoce renesansu. Koronnym przykładem jest Pieśń XXV (Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary…) Jana Kochanowskiego, której słowa są wiernym odbiciem idei wszechświata zawartej w Psalmach.

W jaki sposób wyraził Bóg pełnomocnictwo władzy przekazanej Adamowi?

Otóż – przez upoważnienie do nadania imion wszelkiemu stworzeniu. Pozornie błaha czynność nabiera tu wagi filozoficznej. Bóg stworzył ziemię, rzeki, góry, zwierzęta, kwiaty, ale nazwać je kazał Adamowi. To tak, jakby odstąpił część swej siły stwórczej, bo przed posiadaniem własnego imienia rzeczy te nie istniały w pełni.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

W jakim stopniu Jan Kochanowski jest twórcą biblijnych psalmów?

W jakim stopniu Jan Kochanowski jest twórcą biblijnych psalmów?