H – wysokość bryły
Pp – pole podstawy
Pb – pole powierzchni bocznej
V – objętość bryły
P – pole powierzchni bryły

Graniastosłup

Sześcian

Prostopadłościan

Ostrosłup

Walec

Stożek ścięty

Kula