WIELOKĄTY

Zapamiętaj!

  • Figury wypukłe – figury, w których każdy odcinek łączący dwa dowolne punkty tej figury jest zawarty w tej figurze.

figury wypukłe

Figury niewypukłe – figury, w których można wskazać taki odcinek, którego końce należą do figury, ale odcinek nie zawiera się całkowicie w figurze.

figury niewypukłe

Co to jest wielokąt?

Wielokątem nazywamy część płaszczyzny ograniczoną łamaną zwyczajną zamkniętą wraz z tą łamaną.

wielokąty

Boki łamanej nazywamy bokami wielokąta, a jej wierzchołki – wierzchołkami wielokąta.

 

wielokąty opis

 

  • Wierzchołek wielokąta jest równocześnie wierzchołkiem kąta wewnętrznego.
  • Każde ramię konta wewnętrznego zawiera jeden z boków wielokąta.
  • Kąty zewnętrzne wielokąta są to kąty przyległe do kąta wewnętrznego.
  • Przekątne wielokąta są to odcinki łączące dwa wierzchołki wielokąta i nie są bokami wielokąta.

Suma kątów wewnętrznych

Suma kątów wewnętrznych w wielokącie zależy od ilości jego boków.

Zapamiętaj!
Suma kątów wewnętrznych każdego wielokąta wypukłego wynosi 180° • (n-2), gdzie n oznacza liczbę boków wielokąta.

  • dla czworokąta będzie to 4-2 • 180° = 2 • 180° = 360°
  • dla pięciokąta będzie to 5-2 • 180° = 3 • 180° = 540°
  • dla sześciokąta będzie to 6-2 • 180° = 4 • 180° = 740°

Zobacz:

TRÓJKĄTY

CZWOROKĄTY