Oto obraz Roberta Rauschenberga, amerykańskiego twórcy sztuki popularnej. Wybraliśmy właśnie tego artystę, gdyż mówi się o nim, że ilustruje „piekło XX wieku”. Te ilustracje bywają bardzo pomysłowe – artysta tworzył zaskakujące kolaże z różnych elementów i przedmiotów, zaczął później stosować technikę wcierki, co pozwoliło łączyć fotografie, druk z malarstwem na płótnie. Wykorzystywał w swojej sztuce osiągnięcie nauki: laser, hologramy. Twierdził, że „para skarpetek nie gorzej nadaje się do stworzenia obrazu niż drewno, gwoździe, terpentyna, olej albo cegły”. I rzeczywiście – używał do swoich kompozycji skarpetek, puszek coca-coli, nawet wypchanych zwierząt. Niektóre elementy „wystawały” z jego obrazów, budząc wątpliwość, czy właściwie mamy do czynienia z obrazem czy z rzeźbą. To Rauschenberg pokazał światu, że materiały „nieartystyczne” mają swoją siłę wyrazu i miejsce w sztukach plastycznych. W jednej z prac zestawił i zharmonizował znaleziska ze śmietnika – oponę samochodową, znak drogowy, zardzewiałą tablicę rejestracyjną. Nazwał ją… Pierwsze lądowanie.

 

Przyjrzyj mu się dokładnie, bo czeka Cię kilka pytań:

1. Podaj malarza i tytuł dzieła, które Rauschenberg wkomponował w swój obraz.

2. Który z elementów kompozycji jest ponadczasowy i nie wiąże się z wydarzeniami XX wieku?

3. Co symbolizuje Venus?

A. Strach.
B. Miłość.
C. Piękno.
D. Przeszłość.

4. Gdzie na obrazie pojawia siê tytuł: Paris Review?

5. Którego z motywów XX w. nie ma na obrazie?

A. Motywu wojny.
B. Motywu postępu techniki.
C. Motywu Internetu.
D. Motywu miłości.