Wyrazy złożone (tzw. derywaty złożone) są to wyrazy pochodne, które powstały od dwóch wyrazów podstawowych i w związku z tym zawierają dwie podstawy słowotwórcze.

Podział wyrazów złożonych:

 • zestawienia – dwa odrębne wyrazy, które tworzą jedną całość znaczeniową, np.:
  • czarna jagoda,
  • wieczne pióro,
  • panna młoda,
  • Morze Bałtyckie,
  • Nowy Sącz,
  • Boże Ciało,
  • Stare Miasto,
  • Zielona Góra,
  • Ocean Spokojny,
  • pierogi ruskie.
 • zrosty – dwa wyrazy zrośnięte ze sobą bez żadnych elementów łączących, np.
  • rzeczpospolita (rzecz + pospolita),
  • dobranoc (dobra + noc),
  • Białystok (Biały + stok),
  • karygodny (kary + godny),
  • Bogumiła (Bogu + miła)
 • złożenia – dwie podstawy słowotwórcze połączone wrostkiem -o-, -i, -y- np.
  • desk -o- rolka,
  • łam -i- główka,
  • włócz -y- kij,
  • pas -i- brzuch,
  • towar -o- znawca,
  • księg-o-zbiór,
  • dom -o- krążca,
  • list -o- nosz,
  • list -o- pad,
  • szar -o- bury,
  • czas -o- pismo
  • pięci -o- kąt

. kultur -o- znawca
. ↑ ↑ ↑
podstawa słowotwórcza wrostek podstawa słowotwórcza

 

Użycie łącznika w wyrazach złożonych

 • Z łącznikiem piszemy przymiotniki złożone z członów równorzędnych znaczeniowo, które moglibyśmy połączyć spójnikiem i, np.
  • biało-czerwony (biały i czerwony),
  • północno-zachodni (północny i zachodni).
 • Przymiotniki złożone z członów znaczeniowo nierównorzędnych piszemy bez łącznika, np.
  • jasnoniebieski (niebieski o jasnym odcieniu),
  • bladoróżowy,
  • małorolny.
 • Łączniki stosuje się w przymiotnikach złożonych z więcej niż dwóch członów, np.
  • (język) staro-cerkiewno-słowiański.
 • Złożenia rzeczownikowe pisze się zazwyczaj bez łącznika, np.
  • językoznawca,
  • gwiazdozbiór,
  • sokowirówka.
 • Łącznik stosuje się w nazwach jednostek administracyjnych złożonych z dwóch członów rzeczownikowych, np.
  • Skarżysko-Kamienna,
  • Bielsko-Biała.

Zapamiętaj!

 • Wyrazy proste – takie, które mają jedną podstawę słowotwórczą (czyli pochodzą od jednego wyrazu) – np. stół, piesek, nauczyciel, babcia, przydomowy.
 • Wyrazy złożone – wyrazy pochodzące od dwóch wyrazów podstawowych i zawierające dwie podstawy słowotwórcze.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

17. Jak rozumiesz terminy złożenie, zrost?