Najważniejsza w epigramacie jest pointa. Przeglądając epigramaty, mamy nieraz wrażenie, że właściwie cały epigramat zamknięty jest w poincie, jest pointą sam w sobie. Przykład?
Oto utwór Lucyliusza z II w. p.n.e. pt. Na pewnego portrecistę.

Eutychos, ten wielki malarz, dwudziestu synów spłodził.
Ale nawet w nich nie osiągnął ani krzty podobieństwa.

Chyba marny jest talent malarza Eutychosa. I tak bywa w życiu, że się okrzykuje „wielkim” artystą kogoś, kto wcale nie ma żadnych zdolności.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Czym jest epigramat? Podaj przykłady epigramatów i wskaż ich pointy.