Arystofanes z drugiej połowy V w. p.n.e. Autor komedii Żaby, Chmury, Rycerze, Ptaki. Człek odważny (i obdarzony poczuciem humoru), bo wykpiwał współczesnych – nie tylko kolegów tragików, filozofów (np. Sokratesa), ale nawet potężnych polityków! Tak jak tragedia wciąż krążyła wokół mitów, wciąż na nowo je wskrzeszając, tak komedia czuła się zwolniona z tego obowiązku, a tematów szukano w życiu codziennym. Tak pisał np. Antifanes – komediopisarz:

…Szczęśliwa tragedia
Ze wszystkich względów, bo, po pierwsze, treść jej
Dokładnie przedtem poznali widzowie,
Nim padło słowo ze sceny. Poecie
Starczy napomknąć. Bo niech powiem: Edyp
Już mają całą resztą: ojciec – Lajos,
Matka – Jokasta, córki i synowie
Co on przecierpiał, co uczynił (…)
My nie możem tak, nam trzeba wszystko
Wymyślić: nowe imiona, co przedtem
Było, co teraz, gwałtowną odmianę (…)
tłum. Anna Świderkówna, Hellenika

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

ANTYK – Test 1