Jest to zasada jedności miejsca, czasu i akcji.

  • Jedność miejsca polega na umieszczeniu akcji i bohaterów w danym miejscu, np. na dziedzińcu pałacowym. Widzowie oglądają aktorów tylko w tym miejscu, wydarzenia, które dzieją się poza nim (poza sceną) są relacjonowane, opowiadane przez przybywające postacie.
  • Jedność czasu polega na dążeniu twórców antycznych do tego, aby czas trwania akcji równał się czasowi trwania tragedii na scenie. Istniały zatem sztuki, których akcja ograniczała się do kilku godzin, doby, nigdy zaś nie przekraczała kilku dni.
  • Jedność akcji zaś była dążeniem do ukazania jednego tylko wątku fabularnego.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Podaj definicję tragedii jako gatunku

Który dramaturg zrezygnował ze stosowania trójjedności?

Trójjedność a późniejsze dramaty