Hiob to bohater Księgi Hioba Starego Testamentu. Stary Testament to zbiór pism judaistycznych, najstarsze teksty powstały w XIII wieku p.n.e., a proces narastania pism zakończył się w I wieku p.n.e.

Hiob jest w europejskiej kulturze symbolem cierpienia, wiary w dobroć i sprawiedliwość Boga, symbolem stałości nawet w największych cierpieniach, godności człowieka. To tzw. typ Chrystusa cierpiącego niewinnie. To poruszająca postać, która jest wciąż obecna w naszej kulturze, był to też częsty wątek w starochrześcijańskiej i średniowiecznej sztuce.

.

Historia Hioba

 • Szczęśliwe życie Hioba
  Hiob jest człowiekiem zamożnym, ma duży majątek (zwierzęta: owce, wielbłądy, woły, oślice; liczną służbę). Ma szczęśliwą rodzinę: siedmiu synów i trzy córki. Jest wiernym i kochającym sługą Bożym, najwybitniejszym człowiekiem spośród ludzi Wschodu. Jego życie ulega jednak totalnej zmianie…
 • Pierwsza rozmowa szatana z Bogiem
  Szatan nakłania Boga do poddania Hioba próbie wiary. Według szatana Hiob tak nienagannie wielbi Boga, bo Bóg nie szczędzi mu darów, Hiob wielbi Go za otrzymane dobra.
 • Utrata rodziny i majątku
  Hiob traci dobytek (zbójcy, ogień), dom i dzieci (wicher z pustyni zawalił dom na dzieci). Jednak Hiob nadal wielbi Pana.
 • Druga rozmowa szatana z Bogiem
  Szatan znów chce wypróbować Hioba.
 • Utrata zdrowia
  Hiob traci zdrowie, to co jest tak ważne w naszym życiu (zawsze z różnych okazji życzymy sobie nawzajem zdrowia). Hiob jest chory na trąd. Choroba sprawia, że jest samotny. Żona mówi, żeby złorzeczył Bogu i umierał, Hiob jednak nie zgrzeszy.
 • Odwiedziny trójki przyjaciół Hioba
  Przybywają do niego przyjaciele: Elifaz, Bildad, Sofar, by go pocieszać (ale „marni z was wszystkich pocieszyciele”).
 • Rozmowa z przyjaciółmi – odmienne zdania
  Przyjaciele uważają, że pomiędzy czynami a nagrodą i karą istnieje ścisła zależność, że cierpienie jest owocem grzechu i że Hiob powinien się upokorzyć. Mowy przyjaciół Hioba odzwierciedlają tradycyjną naukę w Izraelu o odpłacie będącej udziałem sprawiedliwego oraz o karze dla niesprawiedliwych. Bóg błogosławi dobrych i karze złych. Hiob nie zgadza się z nimi, wie, że w niczym nie zawinił. Hiob traci oparcie w przyjaciołach, ze wszystkim musi sobie radzić sam, bez ­wsparcia.
 • Odpowiedź Boga
  Bóg gani przyjaciół Hioba, gdyż nie mówili o Nim prawdy.
 • Szczęśliwy koniec
  Bóg oddaje Hiobowi cały majątek w dwójnasób i przywraca go do dawnego stanu. Hiob ma jeszcze siedmiu synów i trzy piękne córki. Dożywa on stu czterdziestu lat w szczęściu i zdrowiu.

Zobacz:

Jakie problemy podejmuje słynna Księga Hioba?

Hiob – bohater Starego Testamentu

Jakie problemy podejmuje słynna Księga Hioba?

Jakie problemy podejmuje słynna Księga Hioba?

Jakie problemy podejmuje słynna Księga Hioba?

Jakie problemy podejmuje słynna Księga Hioba?

Omów różne postacie cierpienia i postaw wobec niego, jakie występują w Biblii.

Jakie problemy podejmuje słynna Księga Hioba?