Księga Hioba należy do pism mądrościowych, jest dramatem poetycko-filozoficznym, uznawanym za dzieło odrębne i oryginalne.

Hiob żył w kraju Hus, był wiernym i sprawiedliwym czcicielem Boga. Bóg zaś pozwolił szatanowi wystawić wiarę Hioba na próbę – Hiob zostaje pozbawiony majątku, umierają mu dzieci, dotyka go trąd, lecz jest on cały czas wierny Bogu.

Księga Hioba podejmuje zatem problem niezawinionego cierpienia, stara się dociec, dlaczego człowiek cierpi, jeśli nie popełnił grzechów? Czy cierpienie jest karą za grzech? Z Księgi Hioba wynika, że nie, że Bóg ma swoje plany, nie są one zrozumiałe dla człowieka, który winien je przyjąć z pokorą.

W konsekwencji powstaje drugi problem: czy warto być niewinnym, bezgrzesznym i wiernym Bogu?
Z Księgi Hioba wynika, że tak, bo choć niewinność nie przynosi wolności od cierpienia, to daje „spokój w cierpieniu”, będący udziałem niewinnie cierpiącego.

Autor Księgi podkreśla także indywidualizm Hioba. Warto zauważyć, że Hiob reprezentuje indywidualną odpowiedzialność człowieka wobec Boga, przedstawia osobisty dramat człowieka walczącego o swoją wolność.

Księga Hioba zawiera i wypowiada najdawniejsze, ale i wciąż aktualne wątpliwości człowieka.

  • Dlaczego na niewinnego człowieka spada cierpienie?
  • Dlaczego nie jest tak, że kara dotyka przestępców, a uczciwi mogą nie obawiać się chorób, nieszczęść i tragedii?
  • Czy warto być bezgrzesznym, skoro to nie gwarantuje szczęścia?

Aby dać odpowiedź pozytywną i uspokajającą, odwołuje się do postawy pełnego zaufania, pogodzenia się z faktem, że nie można do końca zrozumieć wyroków Boga i – jeśli człowiek nie ma sobie nic do zarzucenia, to wystarczy – to przyniesie spokój w cierpieniu.

Uwaga
Biblijne cierpienie jest wielką tajemnicą – prawie zawsze biblijne postacie „muszą” je przetrwać, zachować cierpliwość i wiarę. Ale przecież nawet Chrystus przeżył moment zwątpienia, gdy wypowiedział na krzyżu słowa „Boże, czemuś mnie opuścił”.

Zobacz:

Biblia

Przedstaw dzieje Hioba

Scharakteryzuj Hioba na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba

https://aleklasa.pl/liceum/c323-bohater-literacki/hiob-2

https://aleklasa.pl/liceum/c323-bohater-literacki/hiob-bohater-biblii

https://aleklasa.pl/liceum/praca-domowa-w-liceum/wypracowania-z-antyku/wiara-hioba