Scharakteryzuj Hioba na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba.

Wstęp

  • Hioba poznajemy na podstawie tego, co mówi o sobie on sam, co mówią o nim Bóg i szatan oraz co mówią na jego temat jego przyjaciele i żona. Wszyscy patrzą na bohatera nieco inaczej i trzeba wziąć pod uwagę wszystkie głosy.
  • Hiob jest symbolem niewinnie cierpiącego człowieka, który zmaga się z przeciwnościami losu i klęskami spadającymi nań zupełnie niezasłużenie z godnością i pokorą wobec Boga. Zyskuje przez to pewien tragiczny rys i wielkość. „Księga Hioba” jest odpowiedzią na jedno z najważniejszych pytań, jakie zadają sobie ludzie od wieków – dlaczego Bóg pozwala na cierpienie (nawet cierpienie niewinnych), dlaczego cierpienie jest elementem ludzkiego życia i jak się zachować w obliczu cierpienia.

Rozwinięcie

Na wieść o nieszczęściach, które spadły na niego samego i jego rodzinę, Hiob rozdarł szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię i oddał pokłon Bogu. Nie bluźnił przeciwko Stwórcy ani nie obwiniał go o nieszczęścia, które na niego spadły. Tak przedstawia zachowanie bohatera narrator. Hiob, choć bardzo cierpiał, nie zarzucał Bogu niesprawiedliwości ani okrucieństwa. Nie odwrócił się też od wiary. Narrator nie ocenia Hioba. Stara się być bezstronny. Lecz to dopiero pierwsza próba, której za zgodą Boga został poddany biblijny patriarcha.

Przyjrzyjmy się teraz, jak zachował się ten pobożny człowiek w obliczu trądu, strasznej choroby, która go dotknęła. Hiob siada na gnoju i bierze do ręki skorupę żółwia, aby się nią drapać. Całe ciało bardzo go swędzi, ale on nie skarży się. Nadal nie złorzeczy Bogu i z pokorą przyjmuje swój los.

Nie zawiódł Boga, który był pewien jego wierności i dlatego pozwolił szatanowi na poddanie bohatera okrutnym próbom: nie sprzeciwił się odebraniu jego słudze rodzin, majątku i zdrowia. Według Boga Hiob to człowiek prawy, niezłomny w wierze, bogobojny, unikający grzechu, pełen silnej wiary. Szatan jednak nie dowierza słowom Stwórcy. Jest przekonany, że Hiob kochał Boga, gdyż wiodło mu się w życiu wspaniale, jak mało komu. Miał liczną rodzinę, duży majątek, szacunek otaczających go ludzi, cieszył się niezłym zdrowiem mimo niemłodego wieku. Szatan uważał, że wiara Hioba jest w pewnym sensie interesowna i może się załamać, gdy tylko pojawią się niepowodzenia.

Żona Hioba dziwi się wytrwałości i pokorze męża
Proponuje mu, by wykrzyczał swój ból i nawet złorzeczył Bogu. Małżonka bohatera zupełnie go nie rozumie. Hiob nie otrzymuje od niej wsparcia. Możemy się domyślać, że na miejscu Hioba postąpiłaby inaczej – przeklęłaby swój los i odwróciła się od Boga. Kobieta nie akceptuje postawy męża. Nie podziwia go za wytrwałość i godność, z jaką znosi cierpienie. Jej rozmowa z Hiobem, choć krótka, ma ogromne znaczenie w biblijnej historii. Potwierdzają to dzieła malarskie – artyści, np. Georges de La Tour, chętnie przedstawiali Hioba odwiedzanego przez żonę.

Hioba o samym sobie
Bohater stwierdza, że kiedy przyszedł na świat, nie posiadał nic – nagi wyszedł z łona matki i nagi tam wróci. W chwili śmierci i tak będzie musiał rozstać się z ziemskimi dobrami, więc wcale nie jest mu żal, że je stracił. Skoro Bóg dał człowiekowi majątek i zdrowie – rozumuje Hiob – i człowiek przyjmuje te dary bez sprzeciwu, Bóg ma również prawo je odebrać, a człowiek musi pogodzić się z Jego decyzją. Bóg dał i Bóg wziął – a człowiek nadal powinien błogosławić Jego imię. Człowiek nie ma prawa dyskutować ze Stwórcą. Hiob godzi się na swój los, lecz wbrew temu, co wmawiają mu „przyjaciele”, nie uważa, by popełnił straszny grzech, który musi odpokutować. Stanowczo odpiera propozycje „przyjaciół”, by wyznał tę straszną winę – wie, że nie zgrzeszył.

Wierność Hioba została nagrodzona – Bóg obdarzył go nowymi dziećmi, wrócił mu zdrowie i pomnożył jego majątek. Obdarzył też Hioba długim życiem.

Zakończenie

  • Hiob to bardzo ważny bohater biblijny. Z jego postacią związane są dwa frazeologizmy biblijne: hiobowe wieści (nagle spadające nieszczęścia, straszne, nagłe wiadomości) i przyjaciele Hioba (fałszywi przyjaciele, którzy zamiast pomóc i służyć radą, pognębiają nas, dołują). Bohater jest oddany Bogu, z godnością znosi olbrzymie cierpienie. Wierzy, że Bóg ma sobie znany cel, doświadczając go w tak okrutny sposób. Jego postawa wobec cierpienia może być wzorem dla wszystkich ludzi.
  • Hiob to człowiek nieugięty i mimo spadających na niego nieszczęść – spokojnej pewności siebie. To człowiek o silnej wierze, nietracący zaufania do Boga, poddający się Jego woli. Wytrzymuje wszystkie męki, by udowodnić samemu sobie, żonie, „przyjaciołom” i Stwórcy, że nic nie jest w stanie go złamać. To człowiek bardzo konsekwentny i stały w wierze.

 

Zobacz:

Hiob – bohater literacki

Jakie problemy podejmuje słynna Księga Hioba?

https://aleklasa.pl/liceum/praca-domowa-w-liceum/wypracowania-z-antyku/wiara-hioba

Scharakteryzuj Hioba na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba

Jak mógłbyś scharakteryzować Hioba?

Hiob – bohater Starego Testamentu

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/biblia/c414-biblia-2/przedstaw-dzieje-biblijnego-hioba