Tag "motyw cierpienia"

Dociekając, „skąd męka”, Adam Mickiewicz stwierdza: „cierpi, bo służy sobie za kata, sam sobie robi koło i sam się w nie wplata”. Ustosunkuj się do tej myśli, odwołując się do wybranych utworów literatury XIX wieku.

Dociekając, „skąd męka”, Adam Mickiewicz stwierdza: „cierpi, bo służy sobie za kata, sam sobie robi koło i sam się w nie wplata”. Ustosunkuj się do tej myśli, odwołując się do wybranych utworów literatury XIX wieku. Przykładowy wstęp Pewien filozof postawił odważną tezę. Stwierdził iż to cierpienie, które przychodzi z zewnątrz, zazwyczaj nas uszlachetnia i rozwija, zaś najbardziej bolesne i destrukcyjne jest to, którego źródłem jesteśmy my sami. Podobnie odważnie, ale i bardzo jednostronnie

Jakie problemy podejmuje słynna Księga Hioba?

Księga Hioba należy do pism mądrościowych, jest dramatem poetycko-filozoficznym, uznawanym za dzieło odrębne i oryginalne. Hiob żył w kraju Hus, był wiernym i sprawiedliwym czcicielem Boga. Bóg zaś pozwolił szatanowi wystawić wiarę Hioba na próbę – Hiob zostaje pozbawiony majątku, umierają mu dzieci, dotyka go trąd, lecz jest on cały czas wierny Bogu. Księga Hioba podejmuje zatem problem niezawinionego cierpienia, stara się dociec, dlaczego człowiek cierpi, jeśli nie popełnił grzechów? Czy cierpienie jest

Jak mógłbyś scharakteryzować Hioba?

Hiob to prawdopodobnie postać historyczna, wspomina o nim prorok Ezechiel. To mieszkaniec krainy Us (w pobliżu Judei). Hioba poznajemy jako człowieka dojrzałego i szczęśliwego. Rodzina Hioba: ma kochającą rodzinę – żonę, siedmiu synów i trzy córki. Majątek Hioba: jest człowiekiem zamożnym – ma liczne stada wielbłądów, oślic, owiec, wołów. Wiara Hioba: jest oddanym i kochającym sługą Bożym – bardzo religijny i bogobojny. Jest mężem sprawiedliwym i prawym, unika zła, czci Boga jak należy. Bóg szczyci się nim