Można powiedzieć, że kariera poetycka Jana Kasprowicza przebiegała etapami, w których zmieniały się założenia, filozofia i typ twórczy poety:

I okres twórczości

To etap, w którym Kasprowicz jawi się jako „rzecznik skrzywdzonych i poniżonych”. W tym pierwszym okresie tworzenia dominują w jego poezji tematy społeczne: biedy wsi i nędznego życia chłopa. Wynika to zapewne z faktu, iż sam Kasprowicz pochodził z rodziny chłopskiej, z Kujaw. Na wzór Konopnickiej ukazuje w poezji biedę ludu. Zapamiętać warto wiersz W chałupie i cykl sonetów Z chałupy.

II okres – 1898 – przełom modernistyczny w twórczości poety

Z radykalnego społecznika Kasprowicz, pod wpływem poezji modernistycznej, przeistacza się w poetę typowego dla epoki dekadenckiej.

Rok 1898 przyjmujemy za punkt przełomu, gdyż wtedy powstał tom pt. Krzak dzikiej róży – zbiór typowo już modernistycznych utworów. Rozpoczął on buntowniczy etap w poezji Kasprowicza, cechy tego czasu to:

  • odejście od tematyki społecznej,
  • pogardliwa postawa artysty wobec tłumu, któremu dawniej służył (niechęć wybitnej jednostki do motłochu),
  • symbolizm i ekspresjonizm zastępują wcześniejszy naturalizm,
  • bunt wobec Boga i katastrofizm w Hymnach.
  • Twórczość tego okresu: Krzak dzikiej róży, Hymny.

III etap – postawa franciszkańska

Znów następuje metamorfoza poety. Buntownik występujący przeciw Bogu zacznie wyznawać i głosić filozofię św. Franciszka. Pierwsze oznaki tej przemiany znajdujemy już w jednym z hymnów pt. Hymn św. Franciszka z Asyżu, całkowicie wyraża się nowa postawa poety w tomie wierszy pt. Księga ubogich.

Ten etap przynosi:

  • pogodzenie się z Bogiem i franciszkańską postawę miłości bliźnich,
  • uwielbienie piękna przyrody,
  • kult prostego człowieka i jego mądrości.

W tym okresie osiada Kasprowicz w górach, w Poroninie. Najważniejsze tytuły trzeciego etapu to: Hymn św. Franciszka z Asyżu, Chwile, Księga ubogich (1916), Mój świat (1926) – ostatni tom wierszy, a w nim słynny utwór Przeprosiny Boga.

Kilka słów o Janie Kasprowiczu

Pochodził z nizin społecznych, jego ojciec nie umiał pisać ani czytać, był prostym chłopem z dziewiętnastowiecznej wsi. A jednak został ubogi Jaś – sławnym Janem, autorytetem poezji młodopolskiej, a nawet profesorem literatury na Uniwersytecie Lwowskim. To, że nie spotkał go los Janka Muzykanta, zawdzięczał przede wszystkim sobie – niezwykłemu uporowi, ponoszonym poświęceniom i pragnieniu wykształcenia. Nędza i długie podróże do szkoły odbiły się zresztą na jego zdrowiu. Nie układało mu się także życie rodzinne. Rozstał się z pierwszą żoną, co skończyło się tragedią – bo popełniła samobójstwo. Druga żona – Jadwiga – zostawiła go dla Stanisława Przybyszewskiego. Dopiero trzecia – młodziutka Maria Bunin – dała mu szczęście i uspokojenie. Już w latach dwudziestych, w wolnej Polsce zamieszkał w willi Harenda (między Zakopanem a Poroninem). Dziś znajduje się tam muzeum Jana Kasprowicza. Zmarł w roku 1826, a pogrzeb poety stał się wielkim wydarzeniem w życiu narodu .

Zobacz:

Scharakteryzuj pierwszy – społeczny – etap twórczości Jana Kasprowicza

Przemiany w twórczości Jana Kasprowicza. Odwołaj się w pracy do znanych przykładów.

 

Jan Kasprowicz – jak pisać o…

Poezja Jana Kasprowicza

 

Jan Kasprowicz – ważne wiersze

Twórczość Jana Kasprowicza

Jan Kasprowicz na maturze