Lwa Tołstoja – autora epopei Wojna i pokój, wielkiej powieści o miłości i zdradzie pt. Anna Karenina, i dobrodziejstwach form, jak Opowiadania sewastopolskie.
Pisarz arystokrata, autor słynnej powieści historycznej pt. Wojna i pokój. Miejsce Tołstojowskie to majątek Jasna Polana. Tu się urodził, tu pisał, tu założył później szkołę dla dzieci wiejskich.

Tołstoizm to postawa etyczna, na wskroś chrześcijańska, głosząca nakaz czynienia dobra, odrzucenie wszelkiej przemocy i zemsty. Model epicki pisarza najlepiej obrazuje Wojna i pokój, dzieło panoramiczne, przedstawiające bohaterów w przełomowych, wielkich chwilach narodu, w którym z upodobaniem komentuje on historię.

Tołstoj, moralista, za młodu nie unikał życiowych uciech. Później ustatkował się, ożenił i miał aż trzynaścioro dzieci. W opowiadaniu Sonata Kreutzerowska postawił tezę, że seks jest grzechem. Pod koniec życia przeszedł przemianę: chciał rozdać majątek, przywdział szatę pustelnika, ale jego rodzina nie pochwalała tego wyboru. Porzucił więc żonę i jako ponad osiemdziesięcioletni człowiek wybrał się w świat.

  • Wojna i pokój
    – to słynna epicka powieść Tołstoja odtwarzająca czasy wojny Napoleona z Rosją w 1812 roku. Na tle wydarzeń historycznych rozgrywają się miłosne perypetie głównych bohaterów, ich prywatne tragedie i chwile szczęścia. Główne osoby to Natasza Rostowa, Andrzej Bołkoński, Pierre Bezuchow.
    Do postaci historycznych występujących w powieści należy Napoleon, car Aleksander, Michał Kutuzow. Z pewnością Wojna i pokój jest jednym z najważniejszych dzieł literatury rosyjskiej – nie tylko ze względu na fakt, że utrwala historyczny moment porażki Napoleona w Rosji. Jest to również panorama ówczesnego życia w Rosji, poglądów i typów ludzi, codziennego życia arystokracji i jej postaw wobec wojny. Można też śmiało powiedzieć, że jest to jedna z wielkich pozycji światowego cyklu dzieł spod znaku „wojna i miłość”.
  • Anna Karenina
    – to druga słynna powieść Tołstoja i następna światowa pozycja o wielkiej miłości, zdradzie i samobójstwie. Anna Karenina pokochała hrabię Wrońskiego i dla niego opuściła męża. Potępiono ją za to, przecież bohaterka jest matką. Finał całej historii jest tragiczny – Anna Karenina ginie samobójczą śmiercią pod kołami pociągu.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Realizm – życiorys kultury

Charakterystyka epoki realizmu w Europie

Proza europejskiego realizmu