Można pokusić się o porównanie z wiekami średnimi, ba, z antykiem, bo przecież renesans wskrzesza starożytną wizję człowieka i jego indywidualizmu. Anonimowość i skromność średniowiecza już mu nie wystarcza. Jaką pozycję chce zająć w życiu, we wszechświecie?

Szukaj u:

  • Dantego w Boskiej komedii,
  • Boccaccia w Dekameronie,
  • Szekspira w Hamlecie (słynny monolog „Być albo nie być”),
  • Jana Kochanowskiego w Pieśniach, Trenach (tu zauważ kryzys światopoglądowy zawarty w Trenach IX i X),
  • Mikołaja Reja w Żywocie człowieka poczciwego,
  • Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego w Sonetach.

Zastanów się:

  • w których wypowiedziach literackich człowiek prezentowany jest jako szczęśliwy, pełen spokoju spadkobierca Boga na ziemi, w których jako krucha istota podporządkowana Bogu;
  • którzy renesansowi twórcy dają recepty na szczęśliwe życie;
  • kto widzi świat jako harmonijną strukturę, a kto jako pole walki;
  • kto chwali dobra doczesne, a kto wskazuje ich znikomość?

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Zaprezentuj wzorce osobowe proponowane w epoce renesansu

Jakie wizje świata i człowieka poznałeś w literaturze renesansowej?