Walterskotyzm – podaj definicje terminu, omów jego znaczenie w literaturze polskiego romantyzmu.

Zacznij:
Walterskotyzm
to tendencja nawiązująca do wzorów literackich ukształtowanych przez szkockiego pisarza Waltera Scotta, autora powieści i powieści poetyckich o tematyce historycznej. Najbardziej znane utwory Scotta to Rob Roy i Ivanhoe. Stworzył nowy model powieści historycznej, który wywarł duży wpływ na literaturę romantyzmu.

Rozwiń:
Cechy powieści Waltera Scotta to żywa, bardzo dynamiczna fabuła, wyraźnie zarysowani główni bohaterowie, a przy tym duża dbałość o ukazanie realiów epoki. W Polsce największą popularnością cieszył się w latach 20. XIX w. Wpływ tego pisarza w niewielkim stopniu dotyczył konwencji gatunkowej – polscy romantycy przejęli za to zasady kolorytu lokalnego i historycznego. To szczególnie silnie uwydatniało się w dziełach twórców związanych z Ukrainą – Antoniego Malczewskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Józefa Bogdana Zaleskiego. Ukraina bywała nawet zwana polską Szkocją.

Zakończ:
Ważna rola walterskotyzmu to także umacnianie tendencji do wybierania tematyki związanej z przeszłością narodu i walką o jego wolność.


Najważniejsze teksty:

  • Maria Antoniego Malczewskiego,
  • Zamek kaniowski Seweryna Goszczyńskiego,
  • Sonety krymskie, Pan Tadeusz, II cz. Dziadów i Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza