Jest pewną prawidłowością fakt, że gdy czasy są poetyckie, powieść pozostaje w cieniu, a gdy proza dominuje – to z kolei czasy są „niepoetyckie”. W romantyzmie prym wiodą poezja i dramat. Nie znaczy to jednak, że powieści nie pisano wówczas w ogóle. Pisano i czytano, modne były wzory powieści Waltera Scotta, Anatola Sterne’a (powieść sentymentalna), Stendhala, Balzaca, Dickensa.

Wśród polskich powieściopisarzy romantyzmu należy wymienić następujące nazwiska:

 • Fryderyk Skarbek – Pan Starosta,
 • Józef Korzeniowski (realista, nie należy mylić go z Józefem Conradem) – Kollokacja, Poganka;
 • Zygmunt Czaczkowski (cykl powieści historycznych),
 • Henryk Rzewuski (twórca gatunku zwanego gawędą szlachecką) – Pamiętniki Soplicy;
 • Józef Ignacy Kraszewski – najważniejsza postać powieściopisarstwa doby romantyzmu. Kraszewski pozostawił przebogaty zbiór powieści (kilkaset tomów), które tworzą trzy zbiory tematyczne:
  • Powieści historyczne (typ dokumentarny oparty o rzetelną pracę badawczą): Hrabina Cosel, Brühl, Jelita, Stara baśń.
  • Powieści ludowe (podejmujące problematykę chłopską): Ulana, Chata za wsią, Historia kołka w płocie.
  • Powieści społeczno-obyczajowe (ukazujące obraz ówczesnego życia szlachty i podejmujące problemy ówczesnej rzeczywistości): Latarnia czarnoksięska, Dziecię Starego Miasta, Szalona, Kopciuszek.

Uwaga!
Powieść stanie się królową gatunków pozytywistycznych, na wyżyny wznieśli ją Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz. Jednak dorobek twórców romantycznych (a zwłaszcza czytanego wciąż Kraszewskiego) stanowi ważny etap w historii rozwoju powieści polskiej.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/liceum/c335-wiedza-w-tabelach/powiesc

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/realizm-pozytywizm/c423-pozytywizm-w-polsce-2/jak-w-literaturze-polskiej-rozwijala-sie-powiesc-historyczna

https://aleklasa.pl/liceum/c334-testy-w-liceum/test-z-wiedzy-o-romantyzmie