Wielcy twórcy polskiego romantyzmu

Trzech romantycznych poetów Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński – zyskało miano narodowych wieszczów, późniejsze pokolenia odkryły, niezrozumiałą przez współczesnych autorowi, genialną poezję Cypriana Norwida. Literatura i życie splatały się ze sobą, biografie twórców przypominają w wielu przypadkach losy literackich bohaterów, niestety, przede wszystkim przez swój tragizm urodzonych w niewoli i umierających na obczyźnie.

Romantycy polscy – zestawienie

 • Młodzi – pierwsi romantycy:

  • Kazimierz Brodziński (szermierz w walce z klasykami)
  • Maurycy Mochnacki – wybitny krytyk literacki i teoretyk romantyzmu
 • Poeci „ukraińscy”:

  • Antoni Malczewski – autor powieści poetyckiej Maria
  • Seweryn Goszczyński – autor Zamku kaniowskiego
  • Józef Zaleski – autor ballad, dumek i poematu Duch od stepu
 • Trzech wielkich wieszczów:

  • Adam Mickiewicz (1798-1855)
  • Juliusz Słowacki (1809-1845)
  • Zygmunt Krasiński (1812-1859)
 • „Romantyk spóźniony”:

  • Cyprian Kamil Norwid (1821-1883)
 • Romantyczny komediopisarz:

  • Aleksander Fredro (1793-1876)
 • „Romantycy krajowi”:

  • Wincenty Pol
  • Ryszard Berwiński
  • Lucjan Siemieński
  • Kornel Ujejski
  • Mieczysław Romanowski
  • Władysław Syrokomla
  • Teofil Lenartowicz
 • Powieściopisarze:

  • Józef Kraszewski
  • Henryk Rzewuski
  • Zygmunt Kaczkowski
  • Narcyza Żmichowska
  • Władysław Łoziński

Ważne wiersze romantyzmu:

 • Oda do młodości – Adam Mickiewicz (manifest pokolenia)
 • Romantyczność – Adam Mickiewicz (manifest programowy romantyzmu)
 • Grób Agamemnona – Juliusz Słowacki (refleksje nad narodem polskim)
 • Hymn (Smutno mi, Boże) – Juliusz Słowacki (wyraz tęsknoty za ojczyzną)
 • Uspokojenie – Juliusz Słowacki (wyraz filozofii genezyjskiej)
 • Fortepian Szopena – Cyprian Kamil Norwid (wiersz o polskości, prawidłach dziejowych, sztuce i wielkich osobowościach)
 • Moja piosnka II (Tęskno mi, ­Panie) Cyprian Kamil Norwid (Polska w oczach emigranta)
 • Chorał – Kornel Ujejski – hymn, wołanie do Boga o cierpieniach zniewolonej ojczyzny.

Dramaty romantyczne:

 • Adam Mickiewicz: Dziady
 • Juliusz Słowacki: Kordian
 • Zygmunt Krasiński: Nie-Boska komedia

Wielcy twórcy polskiego romantyzmu

 • W romantyzmie poeta był nie tylko autorem wierszy, ale natchnionym wyrazicielem wyższych prawd i tylko on oprócz prostego ludu zdolny był odkryć tajemnicę natury. Poezja kreowała to, co niewyrażalne. Zadaniem poety było objawienie prawd żywych; jako jednostka wybrana odgrywał rolę przywódcy narodu.
 • Trzech romantycznych poetów – Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński – zyskało miano narodowych wieszczów, późniejsze pokolenia odkryły, niezrozumiałą przez współczesnych autorowi, genialną poezję Cypriana Norwida. Odsłanianie pomników, sprowadzanie do kraju prochów romantycznych poetów przemieniało się w narodowe demonstracje.
 • Literatura i życie splatały się ze sobą, biografie twórców przypominają w wielu przypadkach losy literackich bohaterów, niestety, przede wszystkim przez swój tragizm urodzonych w niewoli i umierających na obczyźnie.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Romantyzm w Polsce

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c138-synteza-reomantyzmu/jaka-sytuacja-panowala-w-polsce-u-progu-romantyzmu-wymien-osrodki-zycia-kulturalnego

https://aleklasa.pl/liceum/c335-wiedza-w-tabelach/oswiecenie-tabela-3

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c163-romantzym/pojeciownik-epok-oswiecenie

Wymień tematy świadczące o specyfice polskiego romantyzmu

https://aleklasa.pl/liceum/c334-testy-w-liceum/test-wiedzy-z-romantyzmu