Klęska powstania listopadowego usunęła w cień nie tylko dyskusje estetyczne i światopoglądowe między romantykami a klasykami, ale sprawiła, że temat wolności ojczyzny, walki o niepodległość stał się tematem najistotniejszym.

 • O walce pisał Adam Mickiewicz jeszcze przed powstaniem w powieściach poetyckich:
  • Konradzie Wallenrodzie i Grażynie.
  • Później w III części Dziadów,
  • w wierszach: Do Matki Polki, Śmierć Pułkownika, Reduta Ordona.
 • Wczesne utwory Juliusza Słowackiego to liryki powstańcze:
  • Hymn (Bogarodzico, Dziewico!),
  • Kulik,
  • Oda do wolności.

Poeta wzywał w nich szlachtę do walki, przekonywał o konieczności zbrojnego wystąpienia.

O Kordianie Juliusz Słowacki powiedział – „Kordian świadczy o tym, żem jest rycerzem tej nadpowietrznej walki, która się o naszą narodowość toczy”.

 • W dramacie ocenił przyczyny upadku powstania listopadowego.
 • Uważał, że winę za klęskę ponoszą przywódcy. Potępiał za serwilizm i ugodowość zwolenników podporządkowania się caratowi.
 • Głosił pochwałę heroizmu w imię miłości ojczyzny.
 • Jeszcze bardziej dobitnie i bezkompromisowo powtórzył oskarżenia pod adresem szlachty w Grobie Agamemnona. Dopiero Polska, o którą wszyscy będą walczyć, zmartwychwstanie.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Patriotyzm w utworach Adama Mickiewicza

W jakich utworach romantycy podejmowali temat patriotyzmu i walki o wolność ojczyzny?

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c163-romantzym/mickiewicz-liryka-patriotyczna

https://aleklasa.pl/liceum/c230-wiersze/c304-analiza-wierszy/adam-mickiewicz-matki-polki