• Ballada jest gatunkiem spokrewnionym z sielanką, wywodzi się z literatury ludowej – z podań, opowieści i wierzeń ludu.
 • Ballada zawsze zawiera dramatyczną fabułę, opowiada o wydarzeniach niezwykłych, tajemniczych i o fantastycznych postaciach.
 • Charakteryzują zatem ten gatunek: uczuciowość, tajemniczość, fantastyka.
 • O przynależności ballady do rodzaju literackiego możemy powiedzieć, że jest to utwór epicko-liryczny.
  • Owszem: wersowo-rymowy układ, obrazowanie poetyckie, nastrojowość, liryzm, czasem subiektywizm narracji sugerują przynależność tego gatunku do liryki.
  • Lecz fabuła, postacie, tło akcji, opis – to elementy epickie, charakterystyczne dla ballady. Dlatego jest ballada gatunkiem liryczno-epickim.

Ballady romantyków niemieckich:

 • Króla Olch Goethego (zderzenie dwóch wizji świata – realistycznej i fantastycznej).
 • Rękawiczkę Schillera (opartą o baśniowy motyw turnieju).

W poezji współczesnej

kontynuatorami gatunku, w swoim własnym, oryginalnym wydaniu okażą się:

 • Krzysztof Kamil Baczyński (jego ballady wypełnione są światem apokalipsy wojennej, a zarazem próbą odrealnienia tego świata – np. Ballada o rzece);
 • Miron Białoszewski – (z upodobaniem wykorzysta balladę podwórkową, do wprowadzenia kultury przedmieść do swojej poezji, zwanej też poezją rupieci);
 • Stanisław Grochowiak (użyje z kolei gatunku ballady do poezji turpistycznej).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c134-romantyzm/jakie-gatunki-literackie-byly-typowe-dla-literatury-romantycznej

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c136-adam-mickiewicz/rmantycznosc-programowa-ballada-polskiego-romantyzmu

https://aleklasa.pl/liceum/c230-wiersze/spotkanie-z-poezja/spotkanie-10-romantyczne-spotkanie-z-ballada

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c138-synteza-reomantyzmu/okresl-powiesc-poetycka-jako-gatunek-literacki