POP-ART. Kierunek amerykański i angielski – można tak powiedzieć, bo pojawił się jednocześnie w obu krajach w początkach lat 60. naszego wieku.

  • Twórcy tego kierunku pragnęli zlikwidować granicę między sztuką a życiem, i rzeczywiście, wprowadzali w świat sztuki świat konsumpcji, tanią produkcję masową, seks, miasto i nowoczesne życie.
  • W konsekwencji „bohaterami” sztuki stały się wspomniana coca-cola, limuzyny, dolary, puszki i dziewczyny z reklam.
  • POP-ART charakteryzowały: agresywność, popularność, dynamika.
  • Jeśli szukać duchowego patronatu dla pop-artystów, to będą nimi chyba twórcy da-da, bo to dadaiści równie wyraźnie odrzucili powagę w sztuce a zwrócili się ku elementom rzeczywistego świata.
  • Najsłynniejszy przedstawiciel POP-ARTU – Andy Warhol.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Kicz w literaturze i sztuce