Zapamiętaj:

I) Do 30 roku p.n.e. – okres Republiki, dzieła prozy rzymskiej

  • czasy Cycerona (wielki mówca rzymski)
  • panowanie Cezara (wielki wódz, władca, a także autor pamiętników: O wojnie galickiej, O wojnie domowej)

II) I wiek p.n.e. – złoty wiek poezji rzymskiej

III) I–V w. naszej ery – dojrzałość i schyłek Cesarstwa

Mówi się, że Rzymianie przejęli od Greków cały ich dorobek kulturowy; że przywłaszczyli sobie wszystko to, co wymyślili już wcześniej Hellenowie. Czy to prawda? Rzymianie rzeczywiście wzięli od Greków bardzo dużo: przede wszystkim cały panteon, czyli wszystkich bogów i związaną z nimi mitologię, wiele gatunków literackich, filozofię, podstawowe porządki architektoniczne. Wszystkie te dziedziny kultury i sztuki przerobili jednak na własną modłę: bogom nadali swoje imiona, architekturę uczynili bardziej monumentalną, poezję doskonalili.

Stworzyli także coś, czego Grecy właściwie nie znali – prawo. W opracowanym przez specjalną komisję złożoną z dziesięciu mężów, wyrytym na dwunastu spiżowych tablicach i wystawionym na widok publiczny w Rzymie i we wszystkich koloniach rzymskich kodeksie znanym jako Prawo dwunastu tablic zawarli pierwszy kodeks za pomocą wielu nakazów i zakazów regulujący całe ich życie społeczne. Rzymianie udoskonalili system polityczny państwa, rozwinęli sądownictwo i związaną z nim sztukę przemawiania, tak przecież potrzebną adwokatom i oskarżycielom.