Człowiek bez poczucia moralnego jest najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem.
Arystoteles

Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach.
Monteskiusz

Nasza moralność jest tylko sumą naszych przyzwyczajeń. Nie wolno zatem nazywać ludzi niemoralnymi tylko dlatego, że mają inne przyzwyczajenia.
George Bernard Shaw

Żaden zły człowiek nie jest wolny.
Epiktet

To właśnie jest moralność: rzeczy, które później budzą w nas niesmak.
Ernest Hemingway

Między Scyllą a Charybdą strzeż się jeszcze siebie samego.
Stanisław Jerzy Lec

O moralności i granicach moralnych:

Umiera się w byle jakim miejscu życia.
___ ___ ___
Jest się takim, jak myślą o nas ludzie, nie jak myślimy o sobie my.
Jest się takim, jak miejsce, w którym się jest.
___ ___ ___
Nie, chodzi o to, że musi coś przecież istnieć. Jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą.
___ ___ ___
To, czego chciał to był boleborzański schemat. Musiała przebaczyć.
Zofia Nałkowska Granica

Moralność, wartość i walka dobra ze złem

Człowiek bez poczucia moralnego jest najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem.
Arystoteles

Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach.
Monteskiusz

To właśnie jest moralność: rzeczy, które później budzą w nas niesmak.
Ernest Hemingway

Między Scyllą a Charybdą strzeż się jeszcze siebie samego.
Stanisław Jerzy Lec

Krzykiem, a nie bezradnym płaczem sprzeciwiamy się zbrodniom i zafałszowanym kartom.
Józef Łobodowski

Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz.
Zbigniew Herbert

Moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwa, a więc niemoralna.
Witold Gombrowicz

Zbyt wieleśmy widzieli zbrodni, byśmy się dobra wyrzec mogli.
Czesław Miłosz

Istnieje tylko jedna niezmienna powinność,
a jej formuła brzmi: „kochaj bliźniego
swego jak siebie samego”. Zupełnie inną
kwestią jest, jak to robić, niemniej to już cała
moralna powinność.
William Temple

Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem, nikt na świecie nie jest od niej wolny.
Albert Camus

Jednakowo waży cnota i występek
widziałem:
człowieka który był jeden
występny i cnotliwy.
Tadeusz Różewicz

Estetyka jest wyrazicielką etyki.
Lew Tołstoj

Sumienie jest najlepszym i najwierniejszym naszym drogowskazem.
Lew Tołstoj

Wszystko, co łączy ludzi, jest dobrem i pięknem;
wszystko, co ich rozdziela, jest złem i brzydotą.
Lew Tołstoj

Obojętność – to paraliż duszy, przedwczesna śmierć.
Antoni Czechow

W człowieku wszystko powinno być piękne;
I twarz, i ubranie, i dusza, i myśli.
Antoni Czechow

Adwokat, wynajęte sumienie.
Fiodor Dostojewski

Tolerancja staje się przestępstwem, jeśli dotyczy zła.
Tomasz Mann

Żyć w grzechu znaczy żyć przeciwko duchowi,
przez nieuwagę i nieposłuszeństwo trzymać się
rzeczy przestarzałych, kontynuować je i trwać w nich.
Tomasz Mann

Własne skarby ci zbrzydną,
własne szczęście obmierznie,
jeśliś strącił zuchwale w proch
święte prawdy ołtarze.
Ajschylos

Przyjacielem mi Platon, przyjacielem – Sokrates,
ale jeszcze większym – Prawda.
Arystoteles

Nie na bierności, lecz na czynności polega zło
i dobro rozumnej istoty społecznej.
Marek Aureliusz

Nie w tym rzecz,
że się rozprawia o cechach męża dobrego,
lecz że się nim jest.
Marek Aureliusz

Szalone jest żądanie, by ludzie źli
Nie popełniali występków.
Marek Aureliusz

Widzę i uznaję to, co lepsze, postępuję jednakże za gorszym.
Owidiusz

Stać się naprawdę dobrym człowiekiem jest rzeczą trudną.
Platon

Człowiek dla człowieka wilkiem.
Plaut

Najwyższy rozkaz – rozkazywać sobie samemu.
Seneka

Klęska – okazją do cnoty.
Seneka

Droga pouczeń – długa, przykładów – krótka i skuteczna.
Seneka

Bo nie ma gorszej dla ludzi potęgi,
Jak pieniądz: on to i miasta rozburza,
On to wypiera ze zagród i domu,
On prawe dusze krzywi i popycha
Do szpetnych kroków i nieprawych czynów.
Zbrodni on wszelkiej ludzkości jest mistrzem.
Sofokles

Nikt się na ziemi nie ustrzeże winy.
Sofokles

Człowiek dla człowieka – bogiem.
Stacjusz

Do czegoż nie wiedziesz człowieka,
Przeklęty głodzie złota!
Wergiliusz

Wszystko tu nie do rzeczy na tym marnym świecie,
Bogaty ubogiego ciemięży i gniecie;
Cnota nie ma nadgrody, a występek kary;
Stępione prawa patrzą na zbrodnie przez szpary.
Tomasz Kajetan Węgierski

Człowiek – jest to święta rzecz,
której krzywdzić nikomu nie wolno.
Stefan Żeromski

Cnota jest jak kosztowny kamień, który najlepiej wygląda w prostej oprawie.
Francis Bacon

Istotnie też leży to w naturze ludzi, którzy nadmiernie miłują sami siebie, że gotowi są podpalić dom, by przy tym ogniu upiec dla siebie jaja.
Francis Bacon

Jedyną nagrodą cnoty jest cnota; jedynym sposobem zdobycia przyjaciela jest być nim dla innych.
Emmerson Ralph Waldo

Jestem milionerem. To jest moja religia
George Bernard Show

Nie ma takiej rzeczy, złej czy dobrej, której by Anglik nie zrobił, ale nigdy się nie przyzna, że postępuje niesłusznie. On wszystko robi na jakiejś zasadzie.
George Bernard Shaw

Pickering: Czy wy, człowieku, nie macie żadnej moralności?
Doolittle: Nie stać mnie, Prezesuniu.
George Bernard Shaw

Ciągle ten zapach krwi! Wszystkie wonie Arabii
Nie odejmą tego zapachu z tej małej ręki.
William Szekspir

Chociażbyś jak śnieg była czysta, jak lód
Nieskalana, przecież nie ujdziesz obmowy.
William Szekspir

O łotrze,
Uśmiechający się bezczelny łotrze!
Musze to sobie zapisać, że można
Nosić na ustach uśmiech i być łotrem.
William Szekspir

Skromność jest najlepszą
częścią waleczności.
William Szekspir

Słabości, imię twe niewiasta.
William Szekspir