Istota narodu czy człowieka nie objawia się na drodze pracowitych analiz, a tylko w działaniu.
Witold Gombrowicz

Narody – jak różnokolorowe kule szklane w ogrodzie: każdy inaczej odbija słońce.
Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem – jedność i zgoda, celem – prawda.
Cyprian Kamil Norwid

Jestem z narodu, w którym od lat blisko stu, każda książka wychodzi za późno, a każdy czyn za wcześnie.
Cyprian Kamil Norwid