Jan Paweł II
Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.
Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje.
Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Stanisław Jerzy Lec
Naród może mieć jedną duszę, jedno serce, jedną pierś, którą nadstawia, ale biada, gdy ma tylko jeden mózg.

Horacy
Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę.

Adam Mickiewicz
Ja i ojczyzna – to jedno

Nasz naród jak lawa,
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi,
Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi.

Andrzej Frycz-Modrzewski
Człowiek rodzi się nie sobie,
lecz dla swojej ojczyzny.

Henryk Sienkiewicz
Biada narodom, które kochają więcej wolność niż ojczyznę!

Oliver Wendel Holmes
Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno.

John Fitzgerald Kennedy
Nie pytajmy, co może zrobić dla nas ojczyzna. Pytajmy, co my możemy dla niej uczynić.

Stefan Batory
Polacy mimo męstwa – naród płochy, wytrwałości nie ma, zabawę woli niż pracę. Fantazji dużo, ale gdy się na słowa wyczerpią, do czynu ochoty i siły brak.

Jan Kochanowski
A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Patriotyzm powinien polegać na miłości swoich, zbyt często zaś polega na nienawiści obcych.

Stanisław Staszic
Gdy Polacy będą umieć siebie samych cenić w domu, będą ich cenić i za granicą.

Bolesław Prus
Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.

Tadeusz Różewicz
Ojczyzna to kraj dzieciństwa
miejsce urodzenia
to jest ta mała najbliższa
ojczyzna…

Juliusz Słowacki
Biada, kto daje ojczyźnie pół duszy, a drugie pół dla szczęścia zachowa.

Stefan Wyszyński
Polaków nie zdobywa się groźbą, ale sercem.

Cyprian Kamil Norwid
Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.
Gorzki to jest chleb Polskość…