Rozważamy argumenty za i przeciw

 • Spójrzmy teraz na tę sprawę z innej strony…
 • Popatrzmy na to z innego punktu widzenia…
 • To wydarzenie rzuca nowe światło na zagadnienie tematu…
 • Rozważmy inny aspekt tej kwestii…
 • Druga strona tej sprawy też istnieje. Spróbujmy się jej przyjrzeć.
 • Czas, by popatrzeć na to wszystko z innego punktu widzenia.
 • Czy można spojrzeć na tę kwestię inaczej? Myślę, że na pewno tak.
 • Teraz pragnę przytoczyć argumenty przeciwników tej tezy.
 • Pozostają jeszcze inni bohaterowie i inne poglądy. Aby zachować obie­ktywizm, należy je przywołać.
 • Druga strona tej sprawy wygląda następująco…
 • A teraz popatrzmy na całą rzecz z perspektywy zgoła odmiennej.
 • Otóż znany jest w tej sprawie głos jeszcze inny…
 • W kontraście do poprzedniego akapitu
 • Inne zdanie wyraża w swoim utworze…
 • Łatwo zakwestionować powyższe wnioski…
 • Zaprzeczeniem takiego podejścia do tematu (takiej postawy) okazuje się…
 • Nietrudno wykazać sprzeczności w takim rozumowaniu…
 • Czy powyższy wniosek jest słuszny? Otóż nie – dowodem…
 • Twierdzenie sformułowane powyżej ma jednak mankamenty (słabe punkty, budzi wątpliwości).
 • W opozycji do powyższej tezy znajduje się inny pogląd.

Porządkowanie toku myślenia (argumentacji)

 • Czymże jest to, co ustaliliśmy do tej pory?
 • Co pozostało jeszcze nie wyjaśnione?
 • Stawiam pytanie: co może wydawać się istotą problemu?
 • Następny rozdział moich przemyśleń dotyczy…
 • Powróćmy na chwilę do zagadnienia, o którym już wspomniałam. Chodzi mianowicie o…
 • Warto zatrzymać się nad jeszcze jedną sprawą.