O obrazie

 • Przedstawię płótno pędzla artysty X, które znakomicie oddaje myśl zawartą w temacie mojej prezentacji.
 • Obraz powstał 200 lat temu, lecz pasuje do przedmiotu moich rozważań idealnie.
 • Portret z epoki nie jest portretem żadnego z wymienionych bohaterów, ale mógłby być…
 • Pejzaż współgra z klimatem przywołanych utworów.
 • Pragnę zaprezentować malarską scenę batalistyczną, która obrazuje ten fragment tematu.
 • Ilustracją wyżej omówionych założeń może być to dzieło.
 • To jedno z najbardziej znanych płócien mistrza z Florencji.
 • Mamy do czynienia z arcydziełem powszechnie znanym, lecz niezbyt rozumianym – świadczą i tym rozbieżne interpretacje.
 • Tytuł dzieła wydaje mi się mylący (lub właśnie zdradza główną myśl artysty).
 • Dzieło jest klasycznym przykładem – pejzażu, portretu, sceny batalistycznej, martwej natury…

O obrazie nowatorskim w swojej epoce

 • Nic dziwnego, że współcześni mu krytycy nie zrozumieli dzieła.
 • Odwaga artysty w jego czasach mogła szokować.
 • Dzieło prekursorskie, wykracza poza ramy swojej epoki.
 • Jak wszystkie dzieła nowatorskie – zostało odrzucone przez współczesnych.
 • Obraz podzielił los innych dzieł nowatorskich – stał się przedmiotem skandalu.
 • W swoich czasach tak szokujący – dziś wydaje się skromny i przestarzały.
 • Ten obraz nadal jest ponadepokowy – nie da się zaliczyć do żadnego nurtu.

Dzieło sztuki malarskiej

 • Koresponduje z tematem lektury.
 • Jest malarskim ujęciem popularnego w kulturze motywu.
 • To przykład symbolizmu (impresjonizmu, awangardy) w sztuce.
 • Doskonale oddaje nastrój zawarty w utworze literackim.
 • Współgra z ideologią swojej epoki.
 • Jest sztandarowym przykładem realizmu, kubizmu, surrealizmu.
 • Jest odmiennym spojrzeniem na to samo zagadnienie.
 • Można nazwać je wizualnym wyrazem omawianych lęków i emocji.

O obrazie – z pokorą

 • Dzieła awangardowe zupełnie do mnie nie przemawiają.
 • Rozmach płótna zachwyca, przeraża, zastanawia, fascynuje.
 • Obraz robi wrażenie – odbiorca czuje się przeciętny i zwykły.
 • Nie umiem tego dzieła odczytać, ale jego atmosfera współgra z wierszem.
 • Dzieło nastrojowe, ogólnie chwalone, niezwykłe i… niezrozumiałe.

O martwej naturze

 • Płótno zaprzecza swojej nazwie – owoce i kwiaty tętnią barwą, symbolizują życie.
 • Malarz wiernie trzymał się definicji – ta kompozycja jest rzeczywiście martwa.
 • Tę martwą naturę charakteryzuje bogactwo symboli.
 • Nie należy patrzeć na obraz jak na fotografię dzbanka z bukietem kwiatów – każdy element ma swój sens.
 • Obraz jest statyczny, przygaszone barwy, nieruchome przedmioty stwarzają smutny nastrój.
 • Taka martwa natura może spełniać zaledwie funkcje ozdobne.
 • Kwiaty, owoce, naczynia – to ozdoba stołu. Tu raczej wyrażają smutek.

Dzieło sztuki – obraz dawnych czasów

 • To płótno przenosi nas na chwilę w odległe czasy renesansu.
 • Można powiedzieć – obraz – małe okienko do minionej epoki.
 • Artysta utrwalił fragment swojej rzeczywistości – dla nas minionej.
 • Panorama miejska z XVIII wieku niczym nie przypomina obrazu współczesnej aglomeracji.
 • Malarz uchwycił atmosferę epoki.
 • Postacie namalowane na tym obrazie zapraszają w podróż w czasie.
 • Stroje, gesty, nastrój – emanują czarem minionej epoki.
 • Na tym płótnie czas się zatrzymał. Widz wkracza bezwiednie w przestrzeń wieku XVII.
 • Patrzę na czasy tak dawne, a ludzie wydają mi się dzisiejsi (zupełnie różni od nas).
 • Kadr z przeszłości. Zastygły na nim w pozach pełnych maniery postacie zupełnie niedzisiejsze.

Dzieło sztuki – realistyczne czy awangardowe?

 • Realistyczne – jest fotografią pewnego fragmentu rzeczywistości.
 • Realistyczne – przestrzeń przedstawiona na płótnie tak właśnie wygląda.
 • Realistyczne – odzwierciedla nie tylko wygląd sceny lecz nastrój zdarzeń.
 • Realistyczne – zachwyca wiernością przedstawieni (weryzmem).
 • Awangardowa – przekształca prezentowaną przestrzeń.
 • Awangardowa (ekspresjonistyczna) – eksponuje wyraz uczuć.
 • Awangardowa (impresjonistyczna) – prezentuje obraz subiektywny – ów pejzaż tak wyglądał w oczach artysty.
 • Awangardowa (kubistyczna) – rzeczywistość, na przykład postacie, zostały tu sprowadzone do geometrycznych figur.
 • Awangardowe – szokuje oryginalnością ujęcia, pomysłem, potęgą wyobraźni.

Obraz – scena batalistyczna

 • Jest to panoramiczny obraz wielkiej bitwy.
 • Cechuje go dynamika, niemal słychać bitewną wrzawę.
 • Malarz wyeksponował dowódcę (postać poboczną, kobietę niosącą sztandar…).
 • Plan bitwy jest precyzyjnie przemyślany i rozplanowany na płótnie.
 • Płótno współgra z opisem literackim.
 • Dzieło imponuje rozmachem.
 • Obraz zwraca uwagę licznością osób i dynamiką.
 • Bitwa ukazana na płótnie jest metaforą – lub właśnie ujęciem bardzo prawdopodobnym, realistycznym.

Dzieło sztuki – fantastyczna wizja

 • Przedstawienie postaci i przestrzeni bardzo odbiega od realizmu.
 • Płótno ukazuje wizję, sen, majaki podświadomości – ale nie realną rzeczywistość.
 • Widać emocje, wyobraźnię malarza – nie jest to pejzaż precyzyjnie przemyślany.
 • Płótno przywodzi na myśl poetycką, nierealną prozę Schulza.
 • Panorama ta mogłaby być świetną ilustracją utworów SF.
 • Patrząc na dzieło, przypomnę słowa Witkiewicza: mózg wariata, który możemy obejrzeć na scenie. Tu na płótnie.